21/11/2019 - 17:57

Kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6-12

(CT)- Thường trực HĐND thành phố vừa thông báo triệu tập kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) của HĐND thành phố. Dự kiến kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 4 đến ngày 6-12-2019.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét, thông qua các báo cáo do Thường trực HĐND, Thường trực UBND, các ban, ngành trình tại kỳ họp. Đồng thời, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội của thành phố. Trong đó có các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết HĐND thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp khu vực; thông qua bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn thành phố;...

Q. TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết