12/07/2018 - 16:06

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tư pháp thành phố

(CT)- Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) do ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, làm Phó Trưởng đoàn thường trực, đã đến kiểm tra công tác CCHC và kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở Tư pháp thành phố.

Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp thành phố chỉ đạo các phòng, Trung tâm thường xuyên rà soát, công bố kịp thời các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý. Hiện tại, Sở Tư pháp có 142 TTHC và được cập nhật đầy đủ trên phần mềm “Một cửa điện tử”; trong đó, có 36 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử thường xuyên để trao đổi công việc; 95% văn bản ký số phát hành điện tử so với tổng số văn bản đi trao đổi giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổ giúp việc của Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận một số hạn chế trong công tác CCHC của Sở Tư pháp, như: chưa ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác kiểm soát TTHC, Quy chế sử dụng phần mềm Một cửa điện tử; Quyết định công bố ISO chưa cập nhật quy trình mới, chưa báo cáo nội dung về ISO; chưa bố trí máy tính tại bộ phận Một cửa để người dân tìm hiểu truy cập và phục vụ đăng ký hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4… Các thành viên Tổ giúp việc và cán bộ phụ trách các Phòng chuyên môn của Sở đã thảo luận, trao đổi ý kiến giải trình một số nội dung liên quan…

Tại buổi kiểm tra, ông Trương Hồng Dự yêu cầu Sở Tư pháp tiếp tục rà soát, chỉnh sửa hoàn chỉnh các nội dung biên bản kiểm tra; chú ý khắc phục một số hạn chế theo góp ý của Đoàn kiểm tra; tăng cường công tác tuyên truyền; nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong công tác kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, thực hiện tốt công tác văn thư- lưu trữ...

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết