27/03/2023 - 16:58

Khối thi đua các cơ quan của Đảng và Ban Dân tộc thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2023 

(CT) - Chiều 27-3-2023, Khối thi đua các cơ quan của Đảng TP Cần Thơ và Ban Dân tộc thành phố tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Đồng chí Phùng Minh Hải, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Cần Thơ, Khối trưởng Khối thi đua, chủ trì hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Khối thi đua các cơ quan của Đảng và Ban Dân tộc thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đại diện lãnh đạo Khối thi đua các cơ quan của Đảng và Ban Dân tộc thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Khối thi đua các cơ quan của Đảng gồm: Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, Báo Cần Thơ, Trường Chính trị thành phố và Ban Dân tộc thành phố.

Sau khi thảo luận, lãnh đạo các cơ quan trong Khối thi đua thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2023 với các nội dung như thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2023 của thành phố; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đẩy mạnh phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện có hiệu quả các hoạt động của cấp ủy, cơ quan và các tổ chức đoàn thể phát động; tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2023. Bên cạnh đó, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động; xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, an toàn…

THANH THY

Chia sẻ bài viết