10/01/2010 - 21:44

PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG:

Khoa học công nghệ đã khẳng định được vai trò phát triển kinh tế - xã hội đất nước

Ngày 10-1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Sao Vàng do Đảng và Nhà nước trao tặng. Tham dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại lễ kỷ niệm đã đánh giá những thành tựu đạt được trên chặng đường 50 năm qua, đặc biệt trong giai đoạn từ đổi mới đến nay. Quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu và đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng các chủ trương, đường lối về phát triển khoa học và công nghệ. Đồng thời nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tập trung huy động đội ngũ các nhà lập pháp và hoạch định chính sách khoa học và công nghệ xây dựng và hoàn thiện nền tảng pháp lý và đưa hệ thống các đạo luật chuyên ngành vào thực tiễn cuộc sống. Chỉ trong vòng 10 năm gần đây, hệ thống pháp luật về khoa học và công nghệ đã cơ bản được hoàn thiện với 8 đạo luật chuyên ngành điều chỉnh thống nhất, đồng bộ, toàn diện các hoạt động khoa học và công nghệ, thể hiện tập trung các đổi mới mang tính đột phá về tư duy và hệ quan điểm.

Cùng với tích cực đổi mới về công tác kế hoạch, đổi mới về đầu tư tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đổi mới cơ chế tổ chức và hoạt động khoa học và công nghệ theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm giải phóng tối đa năng lực nghiên cứu, sáng tạo của mọi tổ chức và cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ. Hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách tiến bộ này đã có tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội và khoa học và công nghệ trong những năm qua. Chất lượng, trình độ nghiên cứu và tốc độ thương mại hóa các kết quả khoa học và công nghệ trong thực tiễn đã được nâng cao, đóng góp tỷ trọng đáng kể thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực trọng yếu như công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, viễn thông, xây dựng, giao thông, y tế...

Với những thành tựu đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2004); Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 1999) cùng 35 Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; 43 cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 6 bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương; 17 cờ thi đua và nhiều bằng khen của các Đoàn thể Trung ương cho các tập thể và cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Sau 20 năm Đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Bên cạnh những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, Khoa học và công nghệ đã khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế xã hội của nước ta, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa; tạo ra những công nghệ đổi mới trong các ngành công nghiệp. Do đó, Đảng và Nhà nước luôn xác định cùng với giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế xã hội, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải bằng và dựa vào khoa học và công nghệ. Khoa học và công nghệ đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp trong nền kinh tế.

Nhân dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã vinh dự được đón nhận Huân chương Sao Vàng do Chủ tịch nước trao tặng. Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng những thành tích xuất sắc của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc tham mưu cho Đảng và Nhà nước quản lý thống nhất hoạt động khoa học và công nghệ và những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NGUYỄN HỒNG ĐIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết