01/10/2023 - 19:01

Khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 

(TTXVN) - Ngày 1-10, Ðại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 85.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc công đoàn ngành.

Ðại hội vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng dự và phát biểu tại Ðại hội.

Ðại hội thông qua các báo cáo: Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; các ý kiến của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động gửi đến Ðảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: nhandan.vn

Phát biểu khai mạc Ðại hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nhận định, Ðại hội sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của hoạt động công đoàn và phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động 5 năm tới.

Nhiệm kỳ 2018-2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, song, với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp mới, thực hiện có hiệu quả, hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Ðại hội V, Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra. Nhiệm kỳ qua đã tổ chức 19 hội nghị tập huấn toàn ngành với sự tham gia của gần 3.000 lượt cán bộ công đoàn. Các cấp công đoàn trực thuộc đã tổ chức được 983 hội nghị tập huấn cho gần 2.300 lượt cán bộ công đoàn cơ sở, góp phần nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ công đoàn các cấp.

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tập trung đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động theo hướng hiện đại, thiết thực, hấp dẫn; tăng cường nguồn lực để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên; chủ động tham gia quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội. Công đoàn cũng tích cực tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên; xây dựng các cấp công đoàn viên chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; tham gia cùng cấp ủy, chuyên môn xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Công đoàn phấn đấu ít nhất 90% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật. Ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ; ít nhất 70% đoàn viên và người lao động được tham gia học tập, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp...

Phát biểu tại Ðại hội, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam có vị trí và vai trò rất quan trọng. Ðội ngũ cán bộ, đoàn viên hầu hết là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời là lực lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực tiễn. Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng và đặc thù, nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đầu tư nghiên cứu, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khoa học, phù hợp với thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị và mang lại hiệu quả cao.

Công đoàn Viên chức Việt Nam đã động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thử thách. Ðồng thời nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị; quốc phòng - an ninh và đối ngoại...

Đỗ Bình

Chia sẻ bài viết