20/08/2019 - 16:07

Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW:

Kết quả thực hiện học tập và làm theo Bác đã đi vào thực chất 

(CTO)- Sáng 20-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05).

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự hội nghị.

Tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ có các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; cán bộ chủ chốt thành phố; cùng 93 điểm cầu trực tuyến các quận, huyện, xã, phường, thị trấn của thành phố kết nối với hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Trình bày báo cáo, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng việc thực hiện Chỉ thị 05 đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và các tầng lớp nhân dân. Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi CB, ĐV và trong mỗi tổ chức. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị hết sức cụ thể. Từ đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác CB, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác phát hiện, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt được cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các cơ quan báo chí quan tâm đẩy mạnh hơn. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị 05 được quan tâm nên kết quả đã đi vào thực chất…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, việc chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Nội dung đăng ký tu dưỡng làm theo Bác của nhiều CB, ĐV còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả “làm theo” gương Bác chưa thật sự rõ nét. Công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình chưa được quan tâm đúng mức...

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu: Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục nghiên cứu làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư lưu ý, cấp ủy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác tổ chức, CB; Quy định về trách nhiệm nêu gương, Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV. Bên cạnh đó, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân của CB, ĐV trong việc học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương cần đầu tư nhiều hơn cho các chương trình, chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tìm tòi những cách thể hiện mới, hấp dẫn, thuyết phục để tuyên truyền, giáo dục về kết quả thực hiện Chỉ thị 05. Các cấp ủy đảng tăng cường phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu từ Trung ương tới các địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 05, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, các cấp ủy đảng phải chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới thành công tốt đẹp.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết