04/06/2008 - 11:50

Kết quả phòng, chống tham nhũng Kết thúc 1.199 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm với tổng giá trị 1.200 tỉ đồng

* Kiểm toán Nhà nước phát hiện, kiến nghị xử lý, tăng thu cho ngân sách là 2.789 tỉ đồng

Theo Cục chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ, từ đầu năm đến nay, cơ quan thanh tra các cấp đã triển khai 2.355 cuộc thanh tra, kết thúc 1.199 cuộc phát hiện sai phạm với tổng giá trị 1.200 tỉ đồng, 59,9 ha đất; yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị sai phạm nộp ngân sách nhà nước 797 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi 46,1ha đất, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 16 vụ việc, kiến nghị xử lý kỷ luật 59 tập thể, 263 cá nhân có sai phạm.

Tổng hợp kết quả 105/107 cuộc kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện, kiến nghị xử lý, tăng thu cho ngân sách là 2.789 tỉ đồng; giảm chi ngân sách là 1.240 tỉ đồng; thu hồi các khoản cho vay, tạm ứng sai quy định là 3.216 tỉ đồng; chuyển hồ sơ 2 vụ việc sai phạm cho cơ quan điều tra.

Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tư pháp, từ đầu năm đến nay, khởi tố mới 117 vụ án với 280 bị can về các tội danh tham nhũng. Cơ quan điều tra các cấp đã kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát truy tố 61 vụ án với 144 bị can tham nhũng. Số tiền, tài sản tham nhũng đuợc kiến nghị tịch thu, sung công quỹ trong các vụ án đã kết luận điều tra là 33,6 tỉ đồng.

Công tác phòng, chống tham nhũng trong những tháng đầu năm nay đã được đẩy mạnh, có sự chuyển biến cả chiều rộng lẫn chiều sâu, vừa có hiệu quả thiết thực vừa làm đà cho những giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, công tác đấu tranh phòng, chống tham những vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ còn yếu; công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc tham nhũng có trường hợp còn chưa kịp thời, xử lý chưa nghiêm. Việc thu hồi, khắc phục thiệt hại do tham nhũng còn hạn chế; sự phối hợp giữa các đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng có lúc chưa nhịp nhàng, đồng bộ.

PHÚC HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết