12/05/2022 - 14:36

Hướng đến mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu 

Sau khi hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới (NTM), TP Cần Thơ tiến lên xây dựng xã NTM nâng cao và tính đến cuối năm 2021, thành phố có 18/36 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Tiếp nối hành trình, một số xã NTM nâng cao trên địa bàn thành phố đang nỗ lực chuyển mình hướng đến danh hiệu xã NTM kiểu mẫu.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Lợi.

Nỗ lực

Ông Phan Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi, cho biết: Sau khi đạt chuẩn NTM nâng cao vào đầu năm 2021, xã bắt tay vào xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Qua rà soát, đánh giá theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn TP Cần Thơ, hiện xã Thạnh Lợi đạt 6/9 tiêu chí. Bên cạnh đó, xã cũng chọn loại hình xã NTM kiểu mẫu vượt trội nhất trong các tiêu chí kiểu mẫu là “Tổ chức sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo”. Theo đó, xác định tính đặc thù của địa phương là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi đóng vai trò chủ đạo nên mô hình kinh tế tập thể, “Cánh đồng lớn” đồng loạt được triển khai trên khắp địa bàn và được xem đây là đòn bẩy giúp địa phương phát triển. Hiện xã có 5 hợp tác xã, trong đó có 4 hợp tác xã nông nghiệp và 1 hợp tác xã nước sạch. Ðến nay xã chỉ còn 11 hộ cận nghèo đạt tỷ lệ 0,58%, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Trung ương.

Theo ông Phạm Hoàng Kha, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh, các chuẩn của xã NTM kiểu mẫu đều cao và khắt khe hơn so với bộ tiêu chí trước đó. Do vậy, khi hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu mọi mặt đời sống người dân nông thôn đều có bước phát triển, thay đổi đáng kể. Ðơn cử, hệ thống thủy lợi của xã tiếp tục được đầu tư xây dựng kết hợp đê bao ngăn lũ và đường giao thông nông thôn. Hiện xã có 14 tuyến kênh, mương thủy lợi với chiều dài 20.600m, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất phục vụ dân sinh. Ðối với tiêu chí môi trường, Mỹ Khánh chú trọng xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn; mô hình thu gom rác sinh hoạt trên các tuyến lộ giao thông nông thôn trên địa bàn. Ðến nay, tỷ lệ thu gom và xử lý lượng rác thải sinh hoạt phát sinh của xã đạt 95%. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn không ngừng phát triển; chợ Mỹ Khánh đã được xây dựng đạt chuẩn theo hướng văn minh đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu trao đổi hàng hóa của nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hành trình vươn lên xã NTM kiểu mẫu của TP Cần Thơ gặp không ít cản ngại. Ngày 8-3-2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 319/QÐ-TTg quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu ở các bộ, ngành còn chậm ban hành, hướng dẫn nên chưa có cơ sở để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, việc huy động các nguồn lực cho việc xây dựng NTM kiểu mẫu còn hạn chế, chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng. Hiện vốn đầu tư Nhà nước cho thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn hạn chế trong khi việc thực hiện lồng ghép xây dựng, nâng chất các tiêu chí NTM chưa đạt yêu cầu. Thực tế triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu tại các địa phương cho thấy, sinh kế người dân nông thôn, giải quyết việc làm, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân vẫn chưa có những giải pháp căn cơ, bền vững. Cùng với đó, các xã vẫn chưa phát huy tích cực vai trò của cộng đồng dân cư trong tham gia xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, xử lý rác thải sinh hoạt, phế phẩm trong chăn nuôi…

Tiến tới danh hiệu xã NTM kiểu mẫu

Trong tháng 3-2022, UBND TP Cần Thơ ban hành công văn số 919/UBND-KT về việc triển khai thực hiện quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Theo đó, UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành thành phố, Văn phòng điều phối NTM thành phố, UBND các huyện và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt tại Quyết định 319/QÐ-TTg. Ðồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế, có ý kiến đề xuất, tham mưu trình UBND thành phố chỉ đạo thực hiện đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ông Lê Văn Tính, Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM TP Cần Thơ, cho biết: “Văn phòng điều phối NTM thành phố đã dự thảo quy định xã NTM kiểu mẫu TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 và gửi các sở ngành hữu quan có ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung sau đó tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, quyết định. Ðồng thời, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về “mô hình ấp thông minh” để tham mưu UBND thành phố quy định cụ thể về nội dung mới này”.

Về phía các xã cũng chủ động vạch lộ trình, lên kế hoạch chi tiết cho việc hoàn thành, nâng chất các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Ông Phan Văn Hoàng, cho biết: “Xã tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho người dân; gắn sản xuất với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ðồng thời, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng đến xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững. Ðặc biệt, theo quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, chúng tôi cũng chọn 1 ấp để phát triển ấp thông minh”. Ðối với xã Mỹ Khánh hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, đô thị sinh thái. Ðể đạt được mục tiêu này, xã tập trung hoàn thiện, nâng chất nhóm tiêu chí: hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển giáo dục và đào tạo, y tế; văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Theo quy định, để đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã NTM kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã NTM nâng cao tại cùng thời điểm. Bên cạnh đó, phải có ít nhất một mô hình thôn thông minh do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể; đạt tiêu chí quy định xã NTM kiểu mẫu theo ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội nhất (về sản xuất, giáo dục, văn hóa, du lịch, chuyển đổi số…) mang giá trị đặc trưng của địa phương, do UBND cấp tỉnh ban hành…

Bài, ảnh: MỸ THANH

 

Chia sẻ bài viết