22/12/2007 - 10:38

Hơn 70 triệu USD hỗ trợ nâng cao chất lượng cho 14 trường đại học

Ngày 21-12, tại Hà Nội, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giáo dục Đại học II Nguyễn Đức Thuận đã cùng đại diện 14 trường đại học trọng điểm ký thỏa thuận tài trợ 70 triệu USD thông qua Ngân hàng thế giới dành cho: Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Y Hà Nội, Đại học Vinh, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Thái Nguyên, Đại học Ngoại thương, Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Đại học Nông nghiệp I, Đại học Cần Thơ, Đại học Huế, Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.

Số tiền tài trợ này nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong thời gian 4 năm từ năm 2008.

Dự án Giáo dục Đại học II là sự tiếp nối dự án Giáo dục Đại học I nhưng không chia nhỏ ra các giai đoạn và tập trung vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu tại các trường đại học. Đại diện Ngân hàng Thế giới Jeffrey Waite hy vọng, ngoài việc nâng cao chất lượng giảng dạy, dự án Giáo dục Đại học II sẽ giúp nâng cao kỹ năng quản lý, tổ chức cho các trường Đại học tham gia.

Chia sẻ bài viết