26/03/2023 - 06:49

Hơn 3.500 hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền về các sự kiện lịch sử cho đoàn viên, thanh niên

(CT) - Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, từ năm 2008 đến nay, các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ đã triển khai nhiều cuộc vận động, mô hình giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

Nổi bật là các mô hình “Sổ tay làm theo lời Bác”, “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Tủ sách thanh niên”, đã trang bị 149 “Tủ sách thanh niên” với gần 15.000 đầu sách (bao gồm sách giấy và sách điện tử). Các đầu sách chủ yếu về chủ đề lịch sử, chính trị, kinh tế - xã hội, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, 230 chi đoàn trên địa bàn thành phố thực hiện mô hình “Sổ tay làm theo lời Bác” hoặc “Nhật ký làm theo lời Bác”. Tuổi trẻ thành phố mở diễn đàn “Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và làm theo lời Bác” trên Bản tin Tuổi trẻ Tây Đô và trang thông tin điện tử của Thành đoàn; tổ chức hơn 3.500 hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền về các sự kiện lịch sử. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết