26/12/2017 - 22:12

Hơn 3.420 lượt lao động tham gia ngày gặp gỡ nhà tuyển dụng

(CT) – Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP Cần Thơ, năm 2017, Trung tâm tổ chức 45 Ngày gặp gỡ nhà tuyển dụng (thứ sáu hằng tuần). Qua đó, thu hút 2.124 lượt nhà tuyển dụng, với khoảng 76.000 chỗ làm việc trống (trong đó, có 23 nhà tuyển dụng tham gia trực tiếp với khoảng 3.112 chỗ làm việc trống) cần tuyển nhân lực; hơn 3.420 lượt lao động tham gia. Trung tâm tư vấn cho 1.805 lượt lao động; kết nối việc làm cho 607 lượt lao động. Nội dung hoạt động Ngày gặp gỡ nhà tuyển dụng được cô đọng gồm giao dịch việc làm (trực tuyến và trực tiếp) với chất lượng tổ chức cao hơn. Các hoạt động tư vấn về: tạo dựng hình ảnh; lập hồ sơ dự tuyển; hướng dẫn kỹ năng dự phỏng vấn được chuyển sang thực hiện hằng ngày tại các gian tư vấn chuyên sâu. Tuy nhiên, việc tổ chức Ngày gặp gỡ nhà tuyển dụng tại các Văn phòng giao dịch bảo hiểm thất nghiệp và việc làm quận, huyện: Ô Môn, Thốt Nốt, Thới Lai, đạt kết quả chưa cao do hoạt động thông tin, quảng bá còn hạn chế...

Hiện Trung tâm DVVL thành phố tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực để đưa Sàn giao dịch việc làm Cần Thơ vào hoạt động các ngày làm việc năm 2018, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tìm việc của lao động thành phố.

A.P

Chia sẻ bài viết