29/02/2024 - 10:51

Hơn 207 tỉ đồng xây dựng phát triển giao thông nông thôn 

(CT) - Thời gian qua, TP Cần Thơ đã chủ động dành nguồn ngân sách địa phương, lồng ghép với các chương trình, dự án khác, huy động sự ủng hộ của các doanh nghiệp và nguồn lực trong nhân dân để đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Theo kế hoạch xây dựng phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố trong năm 2024, tổng kinh phí thực hiện là 207,656 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước là 191,037 tỉ đồng, nhân dân đóng góp 16,619 tỉ đồng. Theo kế hoạch, xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa 128,09km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa 53 cây cầu (tương đương 1.419m) cầu giao thông nông thôn.

Xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.

Riêng năm 2023, theo Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ, tổng kinh phí xây dựng phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố là 217,5 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước là 200,05 tỉ đồng, nhân dân đóng góp là 17,45 tỉ đồng. Qua đó đã xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa 171,54km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa 120 cây cầu (tương đương 2.828m) cầu giao thông nông thôn…

Tin, ảnh: L. MẪN

Chia sẻ bài viết