06/05/2017 - 09:43

APEC 2017:

Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ hai và các cuộc họp liên quan sẽ tổ chức tại Hà Nội từ ngày 9-21/5

Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ hai (SOM 2) và các cuộc họp liên quan sẽ tổ chức tại Hà Nội từ ngày 9-21/5. Đây là đợt hội nghị lớn thứ hai của Năm APEC 2017 nhằm tiếp tục thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác then chốt của APEC và các ưu tiên được thông qua tại Hội nghị SOM 1; đồng thời thống nhất hướng xây dựng các văn kiện trình Lãnh đạo cấp cao tháng 11-2017 và các Hội nghị Bộ trưởng năm 2017 thông qua.

Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ hai bao gồm 49 cuộc họp, hội thảo, đối thoại... của các ủy ban, nhóm công tác APEC trên nhiều lĩnh vực khác nhau: tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, kinh tế mạng, phụ nữ và kinh tế, an toàn thực phẩm, khoa học, công nghệ và sáng tạo, khai khoáng, công nghiệp ô tô, đô thị hóa…

Chuỗi sự kiện quan trọng này dự kiến thu hút đông đảo đại biểu quốc tế và trong nước đã đăng ký tham dự, đại diện 21 nền kinh tế thành viên, Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương, Ban Thư ký ASEAN, Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC và một số tổ chức quốc tế và khu vực khác, cùng đại diện giới doanh nghiệp và học giả trong khu vực.

Chủ tịch Hội nghị các quan chức cao cấp APEC 2017 Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì Hội nghị SOM 2; Cuộc họp Nhóm bạn của Chủ tịch về đô thị hóa; Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn thể Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương; Phát biểu chỉ đạo Hội nghị mạng lưới các Trung tâm nghiên cứu APEC.

Nhân dịp này, Hội nghị các quan chức cao cấp tài chính và các cuộc họp liên quan do Bộ Tài chính chủ trì sẽ diễn ra tại Ninh Bình.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Chia sẻ bài viết