01/08/2017 - 14:47

Học phí và kinh phí đào tạo Y, Dược, Bác sĩ và điều dưỡng 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa có quy định mức thu học phí và kinh phí đào tạo của trường năm học 2017-2018.

Sinh viên Trường ĐH Y Dược Cần Thơ trong giờ học thực hành. Ảnh: T.HẰNG

 

Đào tạo theo niên chế (hệ chính quy), áp dụng đối với sinh viên trúng tuyển nhập học từ năm học 2016-2017 trở về trước, mức thu học phí và kinh phí đào tạo cho các ngành Bác sĩ (BS) Đa khoa, BS Răng hàm mặt, BS Y học dự phòng, BS Y học cổ truyền, Dược sĩ (DS) đại học là 11.700.000 đồng/năm học; Cử nhân Điều dưỡng  (CNĐD) đa khoa, CN Y tế công cộng, CN Kỹ thuật y học ngành xét nghiệm là 9.865.000 đồng/năm học. Từ năm học 2017-2018 hệ đào tạo này chuyển sang tín chỉ.

Còn hệ dự bị đại học, cử tuyển, đào tạo sinh viên Campuchia (bao gồm sinh viên trúng tuyển nhập học từ năm học 2016-2017 trở về trước và năm 2017-2018) có mức học phí và kinh phí đào tạo là 10.700.000 đồng/năm học, gồm các ngành: BS Đa khoa, BS Răng hàm mặt, BS Y học dự phòng, BS Y học cổ truyền, DS Đại học.

Sinh viên Campuchia tập trung 4 năm các ngành: BS Đa khoa, DS Đại học, BS Y học cổ truyền là 10.700.000 đồng/năm học đối với sinh viên trúng tuyển nhập học từ năm học 2016-2017 trở về trước (đào tạo liên thông) và 15.000.000 đồng/năm học đối với sinh viên trúng tuyển nhập học năm học 2017-2018 (đào tạo theo niên chế).

Đối với sinh viên trúng tuyển nhập học từ năm học 2016-2017 trở về trước, mức học phí và kinh phí đào tạo liên thông (hệ tập trung 4 năm) các ngành BS Đa khoa, DS Đại học, BS Y học cổ truyền, mức học phí và kinh phí đào tạo là 11.700.000 đồng/năm học.

Hệ vừa học vừa làm các ngành: CN ĐD Đa khoa, CNĐD ngành gây mê hồi sức, CN Kỹ thuật y học ngành xét nghiệm, CN Kỹ thuật y học ngành chẩn đoán hình ảnh, CN Y tế công cộng là: 9.300.000 đồng/năm học; CNĐD ngành phụ sản, CNĐD ngành Răng hàm mặt: 8.650.000 đồng/năm học.

Đối với Đào tạo theo tín chỉ, hệ chính quy ngành BS Đa khoa, BS Răng hàm mặt, BS Y học dự phòng, BS Y học cổ truyền; là 335.000 đồng/tín chỉ/năm học.

DS đại học có mức học phí và kinh phí đào tạo 345.000 đồng/tín chỉ/năm học với sinh viên trúng tuyển nhập học từ năm học 2016-2017; còn sinh viên trúng tuyển nhập học từ năm học 2017-2018 là  450.000 đồng/tín chỉ/năm học.

Mức học phí và kinh phí đào tạo các ngành: CNĐD Đa khoa, CN Y tế công cộng, CN Kỹ thuật y học ngành xét nghiệm là 282.000 đồng/tín chỉ/năm học với sinh viên trúng tuyển nhập học từ năm học 2016-2017 trở về trước; còn sinh viên trúng tuyển nhập học từ năm học 2017-2018 là 360.000 đồng/tín chỉ/năm học.

Hệ liên thông đối với các ngành BS Đa khoa, BS Y học cổ truyền, DS đại học có mức thu 335.000 đồng/tín chỉ/năm học đối với sinh viên trúng tuyển nhập học từ năm học 2016-2017 trở về trước; còn sinh viên trúng tuyển nhập học từ năm học 2017-2018 là 450.000 đồng/tín chỉ/năm học.

Hệ vừa làm vừa học (trung cấp đào tạo lên đại học và cao đẳng đào tạo lên đại học) có mức học phí và kinh phí đào tạo các ngành CNĐD đa khoa, CNĐD ngành gây mê hồi sức, CNĐD ngành phụ sản, CN Kỹ thuật y học ngành xét nghiệm, CN Kỹ thuật y học ngành chẩn đoán hình ảnh là 450.000 đồng/tín chỉ.

Các đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí theo quy định hiện hành. Nhà trường thu học phí tập trung mỗi học kỳ 1 lần, 2 lần/năm học.

Đối với diện hợp đồng theo nhu cầu xã hội (địa chỉ sử dụng) và liên kết đào tạo với các địa phương thì thu kinh phí đào tạo theo hợp đồng.

Thời gian thu học phí, học kỳ I là 21-8 đến 31-10-2017; học kỳ II từ 5-2-2018 đến 31-3-2018.

Nếu sinh viên, học viên nộp học phí hoặc kinh phí đào tạo trễ hơn thời hạn thu cuối cùng của nhà trường (hạn chót học kỳ I là 31-10-2017, học kỳ II là 31-3-2018) thì sẽ ngưng thu học phí và xem như sinh viên đó tự từ chối học và thi. Các loại hình đào tạo khác (liên kết đào tạo, liên thông, ngắn hạn, liên tục...) có mức thu học phí và kinh phí đào tạo theo quy định riêng cho từng loại hình.

M.H (ghi)

Chia sẻ bài viết