19/07/2020 - 16:38

Hoàn thành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 

(CT)- Thông tin từ Cục Thống kê TP Cần Thơ, đến trưa ngày 19-7-2020, TP Cần Thơ đã hoàn thành toàn bộ các nội dung của Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020. Theo đó, điều tra 15.331 hộ dân cư có hoạt động nông nghiệp, thủy sản (trong đó có 435 hộ điều tra mẫu); điều tra 74 trang trại hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản; hoàn thành 36 phiếu điều tra tình hình hoạt động của 36 xã vùng nông thôn trên địa bàn thành phố.

Điều tra viên thu thập thông tin hộ dân tại quận Ô Môn. Ảnh: T. TRINH

Với sự nỗ lực quyết tâm của ngành Thống kê thành phố, của các điều tra viên, sự hợp tác nhiệt tình của các hộ dân, các chủ trang trại, cuộc Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 trên địa bàn thành phố đảm bảo chất lượng thông tin, hoàn thành kế hoạch đề ra, sớm hơn kế hoạch của Trung ương 1 ngày…

Tin, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết