04/07/2020 - 10:18

Hỗ trợ các địa phương vùng ĐBSCL thực hiện quy hoạch phát triển bền vững

(CT)- Ngày 3-7, tại TP Cần Thơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo “Hỗ trợ quy hoạch phát triển ĐBSCL”.

Nhằm hỗ trợ các địa phương vùng ĐBSCL trong công tác lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, GIZ huy động nhóm chuyên gia phối hợp với Vụ Quản lý Quy hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập quy hoạch phát triển của các địa phương trong vùng theo Luật Quy hoạch 2017. Từ đó, xây dựng tài liệu hướng dẫn lập quy hoạch tỉnh (thành phố) của vùng ĐBSCL, có lồng ghép các yếu tố về ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH), bình đẳng giới, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quy hoạch. Đồng thời, đề xuất các giải pháp phát triển ngành logistics và mô hình điều phối liên kết vùng để triển khai thực hiện tốt quy hoạch phát triển vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH.

Tại Hội thảo, bên cạnh giới thiệu các nội dung, hoạt động hỗ trợ của chương trình, Ban tổ chức công bố các dự thảo Sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 theo Luật Quy hoạch 2017; dự thảo Tiêu chí đánh giá chất lượng quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh theo Luật Quy hoạch; một số kết quả ban đầu của nghiên cứu “Xây dựng thể chế điều phối phát triển vùng ĐBSCL”; thực trạng và định hướng giải pháp phát triển hệ thống logistics ở ĐBSCL… Qua đó, lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu và địa phương vùng ĐBSCL để bổ sung, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn, các nghiên cứu, báo cáo, cũng như xác định kế hoạch, bước tiếp theo của chương trình hỗ trợ.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết