09/08/2020 - 11:20

Hình như

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Hình như

Sương khói vừa rơi…
Lá vàng vàng nắng cuối trời lặng bay.
 
Hình như
Mây vướng vào mây…
Áo dài em quét rụng ngày hoàng hôn.
 
Hình như
Trăng sáng đường thôn…
Câu hò bến nước chở hồn ca dao.
 
Hình như
Mưa vỡ trăng sao…
Sợi tình năm tháng ngấm vào cỏ hoang.
 
Hình như
Gió đậu cành xoan…
Câu thơ chợt viết bỗng toàn tên em!

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Áo dài em