05/05/2018 - 17:32

HĐND thành phố sẽ tổ chức kỳ họp thứ 8 để thực hiện công tác nhân sự

(CT)- Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ quyết định triệu tập kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo thư triệu tập, kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) của HĐND thành phố sẽ diễn ra vào sáng ngày 10-5-2018 tại Hội trường UBND thành phố. Dự kiến chương trình kỳ họp sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố như: Miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

THANH THY

Chia sẻ bài viết