10/02/2019 - 15:16

Gương sáng tiền nhân

Huỳnh Mai
 
Đất nước ta 4.000 năm văn hiến
Với con Hồng cháu Lạc giống rồng tiên
Giặc ngoại xâm đã từng bị ngửa nghiêng
Từng vỡ mật với hồn thiêng sông núi
Giặc vào đây cuộc đời ôi! ngắn ngủi
Thây chất chồng tan tác buổi giao tranh
Hưng Đạo Vương mới đáng mặt hùng anh
Lý Thường Kiệt lời thép đanh đuổi giặc
Gương Trưng, Triệu anh thư đáng mặt
Vì quê hương giết giặc giữ sơn hà
Từng lớp người nối tiếp chí ông cha
Gương anh Trỗi chói lòa trong thanh sử
Rồi nối tiếp bao gương liệt nữ
Nguyễn Việt Hồng sách sử còn ghi
Nguyễn Thị Minh Khai thân có sá chi
Võ Thị Sáu thi gan vì đại nghĩa
Là tuổi trẻ ngày nay cần thấm thía
Quyết chí vì truyền thống cha ông
Lời Bác vang khắp chốn xa gần
Dạy tuổi trẻ ân cần yêu Cách mạng
Hình ảnh Bác như vầng dương ló dạng
Có Đảng quang vinh là ánh đuốc soi đường
Dắt chúng con gìn giữ lấy quê hương
Tiếp nối tiếp theo gương tiền nhân bước.
Chia sẻ bài viết