24/02/2011 - 10:28

Giảm thuế nhập khẩu dầu hỏa và mazút xuống 0%

Ngày 23-2, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 24/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, từ ngày 24-2, điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới

Cụ thể, mức thuế suất nhập khẩu đối với mặt hàng xăng vẫn giữ nguyên ở mức 0%, mức thuế suất nhập khẩu đối với mặt hàng dầu hỏa và mazút cùng được điều chỉnh giảm từ 2% xuống còn 0%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24-2-2011 và thay thế Thông tư số 7/2011/TT-BTC ngày 14-1-2011 của Bộ Tài chính.

THÙY DƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết