13/03/2013 - 22:23

Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách:

Ghi nhận nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngày 13-3, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp (HP) năm 1992. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ: Quá trình sửa đổi HP 1992 đã diễn ra đúng kế hoạch, tiến độ và đạt được một số kết quả quan trọng. Đến nay nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương đã bước đầu tổng hợp sơ bộ ý kiến góp ý của nhân dân. Ủy ban dự thảo sửa đổi HP 1992 đã tổ chức một số đoàn đi kiểm tra về tình hình lấy ý kiến nhân dân tại một số địa phương. Qua kiểm tra bước đầu cho thấy nhân dân phấn khởi, tin tưởng, cơ bản đồng tình với dự thảo sửa đổi HP 1992 do Ủy ban dự thảo sửa đổi HP công bố; trong đó có rất nhiều ý kiến phong phú, sâu sắc, tâm huyết và trách nhiệm thể hiện sinh động quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng HP. Tuy nhiên việc triển khai công việc này ở một số nơi chưa được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao nên kết quả còn hạn chế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Hội nghị này là dịp để các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của mình, tích cực tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi HP 1992, thể hiện ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Trung Lý đã báo cáo một số vấn đề cần tập trung thảo luận về dự thảo sửa đổi HP năm 1992. Về vấn đề nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước (Điều 6), dự thảo sửa đổi HP 1992 quy định rõ hơn, đầy đủ hơn các phương thức để nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước, mà không chỉ thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân như HP năm 1992; nội dung này được thể hiện nhất quán trong toàn bộ dự thảo sửa đổi HP 1992.

Chương II “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” được xây dựng trên cơ sở sửa đổi, bổ sung và bố cục lại Chương V, Hiến pháp năm 1992 “Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, để khẳng định giá trị, vai trò quan trọng của quyền con người, quyền công dân trong HP. Dự thảo tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân trong HP năm 1992; đồng thời đã bổ sung một số quyền mới, là kết quả của quá trình đổi mới 25 năm qua ở nước ta, phù hợp với các điều ước quốc tế về quyền con người mà Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên.

Đồng chí Phan Trung Lý cho biết, qua tổng hợp bước đầu, hầu hết ý kiến góp ý về Chương II đều đồng tình với các quy định của dự thảo; đánh giá cao các quy định về quyền con người vì đã thể hiện và nhấn mạnh vai trò của HP trong việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, thể hiện được nội dung các Công ước quốc tế về quyền con người mà Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên.

Chương IX về chính quyền địa phương, được xây dựng trên cơ sở đổi tên Chương IX (Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) của HP năm 1992 và quy định tổng quát về phân chia đơn vị hành chính lãnh thổ; những vấn đề về tổ chức, thẩm quyền của từng cấp chính quyền địa phương sẽ do luật định để phù hợp với nhu cầu quản lý, xây dựng và phát triển đất nước trong từng thời kỳ. Đồng chí Phan Trung Lý cho biết qua theo dõi bước đầu, có hai loại ý kiến; nhiều ý kiến đóng góp tán thành với quy định về chính quyền địa phương một cách khái quát như dự thảo, những nội dung cụ thể sẽ do luật định. Một số ý kiến đề nghị cần làm rõ ngay trong HP mô hình tổ chức chính quyền địa phương. HP cần xác lập các nguyên tắc tổ chức chính quyền đô thị khác với chính quyền nông thôn, tăng cường tính tự chủ của các chính quyền đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn.

Tại Hội nghị, các đại biểu Quốc hội chuyên trách đã thảo luận, cho ý kiến cụ thể về các nội dung: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước (Điều 6); Quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng (Điều 4); về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (Chương II); về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường (Chương III); về bảo vệ Tổ quốc (Chương IV); về tổ chức bộ máy nhà nước; về chính quyền địa phương (Chương IX); về Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán Nhà nước (Chương X); về quy trình sửa đổi Hiến pháp (Chương XI)…

* Ngày 13-3-2013, UBND quận Bình Thủy tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Theo kế hoạch việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trong đợt này tập trung lấy ý kiến của hộ gia đình và tiểu thương trên địa bàn quận. Tại cuộc họp, các báo cáo viên của các phường đã được tập huấn về cách hướng dẫn người dân đóng góp ý kiến vào phiếu, cách tuyên truyền phù hợp để người dân tiếp thu toàn bộ nội dung của  Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Việc góp ý kiến phải do hộ gia đình, cá nhân thể hiện chính kiến của mình, ngoài hướng dẫn, cơ quan, đơn vị, báo cáo viên không được làm thay…

Từ ngày 21-1-2013 đến 12-3-2013, quận Bình Thủy đã tổ chức được 86 cuộc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, với 2.886 người tham dự và đã có 763  ý kiến đóng góp.

* Cùng ngày, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (DTSĐHP) năm 1992 qua phiếu.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên trình bày về bản DTSĐHP năm 1992. Có khoảng 250 đại biểu là cán bộ Đoàn chủ chốt của 5 Đoàn cơ sở và 84 Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường tham gia đóng góp ý kiến qua phiếu. Nội dung phiếu lấy ý kiến ghi rõ: ý kiến chung về DTSĐHP; ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung về nội dung và kỹ thuật văn bản ở từng điều, khoản của Dự thảo mà đại biểu quan tâm…

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, Trường Đại học Tây Đô và Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ sẽ lần lượt tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp DTSĐHP năm 1992 qua phiếu, vào ngày 14 và 15-3-2013.

QUỲNH HOA (TTXVN)-P.Y-C.H

Chia sẻ bài viết