07/03/2009 - 08:08

Dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đã vượt trên 113.000 tỉ đồng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thông báo: Dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) đến ngày 6-3-2009 đã lên 113.708 tỉ đồng, trong đó dư nợ cho vay của nhóm NHTM nhà nước và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương là 89.430 tỉ đồng, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần là 22.607 tỉ đồng, nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 1.669 tỉ đồng.

NHNN khẳng định: Tình hình thị trường tiền tệ trong tuần đầu tháng 3 tiếp tục ổn định, số dư tiền gửi của các tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước đảm bảo yêu cầu dự trữ bắt buộc và khả năng thanh toán. Lãi suất huy động VND của các Ngân hàng thương mại đối với khách hàng trong tuần tăng nhẹ trong khi lãi suất huy động USD của các Ngân hàng thương mại cổ phần lại giảm so với tuần trước và hiện ở các mức từ 6,76%/năm,đến 7,61%/năm tùy theo ngân hàng và kỳ hạn tiền gửi bằng VND (từ 3 tháng đến 12 tháng) và từ 2,42%/năm đến 3.09%/năm tùy theo ngân hàng và kỳ hạn tiền gửi bằng USD (3 tháng đến 6 tháng).

Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng VND của nhóm Ngân hàng thương mại nhà nước phổ biến ở mức từ 8-10%/năm, lãi suất cho vay trung dài hạn từ 10-10,5%/năm. Lãi suất cho vay VND của nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần phổ biến ở mức từ 10-10,5%/năm.

MINH THÚY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết