26/07/2011 - 08:23

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII:

Đồng chí Trương Tấn Sang được bầu giữ chức Chủ tịch nước

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII, chiều 25-7, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách bầu và tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng đã báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Theo đó, đã có 497/498 đại biểu nhất trí với Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Sau khi thảo luận và thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước, Quốc hội đã bầu đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Chủ tịch nước với 487 đại biểu tán thành, đạt 97,4%.

Thay mặt Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tặng hoa và chúc mừng tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII Nguyễn Tấn Dũng đã trân trọng tặng đồng chí Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước nhiệm kỳ khóa XII những bó hoa tươi thắm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trương Tấn Sang chân thành cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ trọng trách Chủ tịch nước, khẳng định đây là vinh dự lớn đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Đồng chí Trương Tấn Sang nguyện đem hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước được Hiến pháp và pháp luật quy định, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định sẽ phối hợp và cộng tác chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ngành, các cấp, các đoàn thể nhân dân, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội. Đồng chí Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, của đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài để hoàn thành trọng trách được giao, không phụ lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân...

Sau khi nhận nhiệm vụ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trình bày Tờ trình giới thiệu: đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIII để Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIII để Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIII để Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đại biểu Quốc hội khóa XIII để Quốc hội bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo chương trình, chiều 26-7, Quốc hội sẽ bầu các chức danh Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

NGUYỄN BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết