18/12/2018 - 15:58

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng 

(CTO)- Ngày 18-12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Thành ủy đến dự.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Năm 2018, tập thể UBKT Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các văn bản, quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tham mưu ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của BTV Thành ủy với 14 nội dung sát với thực tế nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đồng thời phối hợp với lãnh đạo các ban xây dựng đảng Thành ủy tham mưu gợi ý nội dung kiểm điểm cuối năm 2018 đối với 3 tập thể và 2 cá nhân thuộc diện Thành ủy quản lý. Tập thể lãnh đạo UBKT Thành ủy đã chỉ đạo UBKT các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, trong đó tiến hành giám sát chuyên đề 394 tổ chức đảng và 231 đảng viên, kiểm tra 7 tổ chức đảng và 39 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 125 đảng viên vi phạm. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập thể lãnh đạo UBKT Thành ủy thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, tập thể lãnh đạo UBKT Thành ủy thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế như: Công tác kiểm tra, giám sát của một số cơ quan, đơn vị chất lượng chưa cao; kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực phức tạp, dễ xảy ra vi phạm chưa nhiều; vẫn còn thành viên UBKT Thành ủy chưa thật sự nhạy bén trong công việc.

Đồng chí Trần Quốc Trung đánh giá cao những kết quả tập thể lãnh đạo UBKT Thành ủy đạt được năm 2018. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, với sự tham mưu đắc lực và chỉ đạo của tập thể lãnh đạo UBKT Thành ủy, công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của thành phố có hiệu quả, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đồng chí lưu ý: Năm 2019, tập thể lãnh đạo UBKT Thành ủy cần tiếp tục tham mưu BTV Thành ủy triển khai thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; nghiên cứu đề xuất thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác nắm tình hình, dư luận liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đề nghị tập thể lãnh đạo UBKT Thành ủy quan tâm công tác hậu kiểm tra để nhắc nhở, chấn chỉnh đối với tổ chức Đảng và đảng viên còn hạn chế trong thực hiện kết luận kiểm tra; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là cán bộ kiểm tra cấp cơ sở để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết