18/05/2017 - 10:50

Đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Quan tâm thực hiện tốt các chính sách, góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Khmer

(CT)- Ngày 17-5-2017, Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ về tình hình thực hiện Chỉ thị 68-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) về công tác ở vùng đồng bào dân tộc (ĐBDT) Khmer. Tiếp đoàn có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện HĐND, UBND, UBMTTQVN, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố.

Đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ.

Qua 25 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 68-CT/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể quan tâm chăm lo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDT Khmer. Trong đó, từ nhiều nguồn khác nhau, có hơn 15 ngàn lượt hộ dân tộc Khmer được vay tín chấp hàng chục tỉ đồng để phát triển kinh tế; hàng năm hộ nghèo trong ĐBDT Khmer giảm từ 3% - 4%; thực hiện các chính sách về việc hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm có 4.065 hộ dân tộc Khmer được thụ hưởng với số tiền hơn 14 tỉ đồng… Hàng năm, thành phố đã xét trợ cấp cho 447 lượt sinh viên, học sinh dân tộc Khmer nghèo, vượt khó đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài thành phố với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng. Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng ĐBDT Khmer được quan tâm. Tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc các cấp được sắp xếp tương đối ổn định, đã tham mưu thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc ngày càng hiệu quả…

Lãnh đạo thành phố đề nghị Ban Bí thư ban hành chỉ thị thay thế Chỉ thị 68-CT/TW; Trung ương cần đổi mới cơ chế, biện pháp tổ chức thực hiện chính sách dân tộc để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc và có chính sách đầu tư phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm, tập quán sản xuất của vùng, miền, góp phần giảm nghèo bền vững trong ĐBDT; tiếp tục thực hiện chính sách cử tuyển, dự bị đại học cho con em ĐBDT theo chuyên ngành đào tạo và ra trường được bố trí sử dụng phục vụ vùng dân tộc; có chính sách ưu đãi, khuyến khích trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức là người dân tộc tham gia công tác trong hệ thống chính trị…

Tại hội nghị, các thành viên trong Đoàn khảo sát đã trao đổi tìm hiểu thêm các vấn đề về: công tác quản lý lễ hội của ĐBDT Khmer; phát huy năng lực của cán bộ, đảng viên người dân tộc Khmer; việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo… trong ĐBDT Khmer.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, ghi nhận những kết quả đạt được của thành phố Cần Thơ trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với ĐBDT Khmer. Đồng chí đề nghị thời gian tới lãnh đạo thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 68-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) về công tác ở vùng ĐBDT Khmer, trong đó, chú trọng cụ thể hóa bằng những chính sách của địa phương để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDT Khmer; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ là người dân tộc Khmer; xây dựng và nhân rộng những mô hình sản xuất, làm kinh tế giỏi, bảo tồn văn hóa dân tộc trong ĐBDT Khmer...

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết