09/08/2011 - 09:31

Đón tiếp trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào

Sáng 8-8 Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Phu nhân. Nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; Đại sứ CHDCND Lào Xủn-thon Xay-nha-chắc cùng đông đảo cán bộ Đại sứ quán và lưu học sinh Lào tại Việt Nam đã ra tận sân bay quốc tế Nội Bài, nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì lễ đón.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào, đã tiến hành hội đàm tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dành cho sự nghiệp cách mạng của nhau.

Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện của hai Đảng, hai nước dành cho nhau trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của mỗi nước; tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của hai Đảng, nhân dân hai nước sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng cũng như kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của mình.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi một số biện pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai Đảng, hai nước, những kết quả đạt được của chuyến thăm chính thức Lào mới đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như kết quả chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone. Trong đó đặc biệt chú ý việc Chính phủ hai nước cần tích cực chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác 5 năm 2011-2015 và Chiến lược hợp tác 10 năm 2011- 2020; tăng cường quan hệ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các địa phương của hai nước, nhất là các địa phương có chung biên giới; sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Liên Chính phủ và bộ phận thường trực Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Hai bên nhấn mạnh tiếp tục đi sâu trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nhất là những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới, trong đó đặc biệt quan tâm việc tuyên truyền, giáo dục dưới nhiều hình thức về Công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Hai bên cho rằng cần chủ động chuẩn bị kỹ, trao đổi thống nhất và phối hợp chặt chẽ về nội dung, chương trình hoạt động của “Năm đoàn kết hữu nghị 2012” trong đó có việc Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thăm chính thức lẫn nhau để cùng khai mạc và bế mạc “Năm đoàn kết hữu nghị 2012”, tổ chức khởi công hoặc khánh thành một số công trình trọng điểm tạo dấu ấn về quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào; nhấn mạnh cần có sự phối hợp và sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong việc thực hiện chiến lược phát triển; đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone khẳng định trong hoàn cảnh nào hai Đảng và nhân dân hai nước cũng làm hết sức mình để giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, truyền mãi cho các thế hệ mai sau; không ngừng phát triển quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone và Phu nhân trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân sớm sang thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.

* Chiều 8-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến với Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào Choummaly Sayasone.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào Choummaly Sayasone.

* Chiều 8-8, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone.

Tối 8-8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và Phu nhân cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Nhóm PV TTXVN

Chia sẻ bài viết