26/05/2024 - 19:59

Đổi mới chương trình, phương thức đào tạo, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp 

(CT) - Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ vừa tổ chức thành công hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cấp trường năm học 2023-2024. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và chất lượng đào tạo trường nghề, cung ứng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Giờ học thực hành của sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, năm 2024, các cơ sở GDNN xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo theo quy định khối lượng kiến thức tối thiểu; đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; liên thông giữa các trình độ, ngành nghề trong đào tạo và phù hợp xu hướng đào tạo kết hợp nhu cầu doanh nghiệp (DN). Các cơ sở GDNN quan tâm đổi mới chương trình, phương thức đào tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; bổ sung, cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp đào tạo mới, thích ứng xu thế xã hội. Cùng với thí điểm triển khai đào tạo 3 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ Úc và Cộng hòa Liên bang Đức, thành phố đầu tư 35 nghề trọng điểm trình độ cao đẳng, trung cấp với các cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai liên kết nhà trường và DN; gắn kết để khai thác, sử dụng thiết bị đào tạo tại DN; hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo của cơ sở GDNN, phù hợp công nghệ sản xuất của DN.

Tin, ảnh: A.P

Chia sẻ bài viết