22/06/2024 - 07:54

Doanh thu hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ tăng mạnh 

(CT) - Theo Cục Thống kê TP Cần Thơ, trong 5 tháng qua, hoạt động vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát đều tăng doanh thu so cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng năm 2024, tổng doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát ước đạt 2.835,45 tỉ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể: doanh thu vận tải hành khách ước đạt 737,37 tỉ đồng, tăng 5,65%; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 1.537,55 tỉ đồng, tăng 14,46%; doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 454,21 tỉ đồng, tăng 16,74%; doanh thu dịch vụ bưu chính, chuyển phát ước đạt 106,32 tỉ đồng, tăng 24,32%.

Hoạt động vận tải trên địa bàn TP Cần Thơ.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, số lượt hành khách vận chuyển ước đạt hơn 9,3 triệu hành khách, tăng 17,51% so với cùng kỳ năm 2023. Khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt hơn 7 triệu tấn, tăng 11,12% so với cùng kỳ năm 2023...

Tin, ảnh: L. MẪN

Chia sẻ bài viết