08/12/2023 - 07:37

Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ duy trì đà tăng trưởng 

(CT) - Trong tháng 11-2023 hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn TP Cần Thơ có nhiều sự kiện như hội chợ triển lãm “TP Cần Thơ - 20 năm thành tựu và phát triển” với sự tham gia nhiều gian hàng; sự kiện Black Friday… Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11-2023 ước đạt 10.106,07 tỉ đồng, tăng 4,81% so với tháng trước và tăng 11,66% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 11 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 105.850,89 tỉ đồng, tăng 11,78% so với cùng kỳ năm 2022.

Hoạt động tại Trung tâm MM Mega Market Hưng Lợi.

Cụ thể, trong tháng 11 vừa qua, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 7.308,05 tỉ đồng, tăng 3,76% so với tháng trước và tăng 10,67% so với cùng kỳ năm trước. Trong 12 nhóm hàng, có 7 nhóm hàng có doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước như nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 2,37% so tháng trước và tăng 18,75% so cùng kỳ năm trước; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 4,98% so tháng trước và tăng 5,77% so cùng kỳ năm trước; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 5,91% so tháng trước và tăng 3,54% so cùng kỳ năm trước… Doanh thu lưu trú, ăn uống ước đạt 1.332,36 tỉ đồng, tăng 8,76% so tháng trước và tăng 22,3% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 24,35 tỉ đồng, tăng 6,77% so tháng trước và 5,55% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 1.441,31 tỉ đồng, tăng 6,63% so tháng trước và tăng 7,98% so cùng kỳ

năm trước…

Tin, ảnh: T. TRINH

 

Chia sẻ bài viết