28/09/2021 - 07:50

Điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công phải đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và tăng tỷ lệ giải ngân 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Thông báo số 289/TB-VPUB ngày 23-9-2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hồng, Tổ trưởng Tổ công tác thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP Cần Thơ.

Gói thầu cầu và đường dẫn vào cầu Trần Hoàng Na đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công.

Gói thầu cầu và đường dẫn vào cầu Trần Hoàng Na đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hồng giao thủ trưởng các đơn vị thành viên Tổ công tác, chủ tịch UBND quận, huyện cử cán bộ chuyên môn phụ trách dự án, tham gia tổ giúp việc, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) xem xét quyết định thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác. Ủy quyền Giám đốc Sở KH&ĐT, thường trực Tổ công tác xem xét, quyết định thành lập Tổ giúp việc theo quy định. Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND quận, huyện được giao nhiệm vụ chủ đầu tư/chủ dự án, khẩn trương kiểm soát, báo cáo cụ thể những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, kế hoạch triển khai, kế hoạch sử dụng vốn, giải pháp thực hiện,... của từng dự án được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án của đơn vị mình, gửi sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết kịp thời và theo đúng thẩm quyền; đồng thời, gửi Sở KH&ĐT tổng hợp, báo cáo, đề xuất trình UBND thành phố. Rà soát, đề xuất phương án điều chuyển kế hoạch vốn trong nội bộ đơn vị nếu xét thấy cần thiết, nhưng phải đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và tăng tỷ lệ giải ngân. Không xem xét phương án đề xuất giảm kế hoạch vốn đã được giao. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, chủ dự án có trách nhiệm rà soát, có văn bản báo cáo, đề xuất cụ thể gửi Sở Tài chính, Sở KH&ĐT xem xét, trình UBND thành phố chỉ đạo thực hiện theo quy định.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết