21/09/2014 - 15:25

Để thành phố Cần Thơ “đột phá” phát triển

UBND TP Cần Thơ vừa tổ chức cuộc họp góp ý cho Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 20-3-2009 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 366) về việc ban hành Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17-2-2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ giai đoạn 2009-2015. Tại cuộc họp này, các đại biểu đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp nhằm giúp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL có thể "tăng tốc" phát triển thời gian tới và TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương vươn lên xứng tầm với một trung tâm động lực phát triển của vùng…

Còn thiếu các "điều kiện cần" cho phát triển

Thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương nằm ở trung tâm vùng ĐBSCL đã và đang được Trung ương đầu tư trở thành trung tâm đa chức năng, có sức lan tỏa về kinh tế, văn hóa, xã hội, đóng vai trò quan trọng về quốc phòng, an ninh trong vùng ĐBSCL theo như Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Thời gian qua, với sự hỗ trợ tích cực của các bộ, ngành Trung ương, chính quyền và nhân dân thành phố đã tích cực phấn đấu đưa thành phố trở thành thành phố văn minh, hiện đại, mang đặc trưng sông nước, cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020. Đồng thời, là trung tâm kinh tế-xã hội, trung tâm giáo dục- đào tạo và khoa học-công nghệ, trung tâm y tế, văn hóa của vùng ĐBSCL, đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế, đóng vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của toàn vùng. Trong 10 năm qua, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2004-2013 đạt 14,5%/năm. Đặc biệt, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 366, chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của thành phố từng bước được cải thiện, thu nhập dân cư ngày càng tăng, việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội tăng đáng kể. Diện mạo thành phố đổi mới nhanh chóng nhờ quan tâm cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị và phát triển các hệ thống giao thông kết nối giữa đô thị trung tâm với các quận, huyện trên địa bàn và liên tỉnh. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên. Tổ chức bộ máy nhà nước được củng cố và hoạt động ngày càng có hiệu quả. Quốc phòng và an ninh được chú trọng, tăng cường và ổn định. TP Cần Thơ hiện đã có nhiều cơ sở hạ tầng chung phục vụ cho cả vùng ĐBSCL như: Sân bay, bệnh viện, trường học…Thành phố đã dần thể hiện rõ vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL trên một số lĩnh vực như: thương mại-dịch vụ, giáo dục-đào tạo, y tế, tài chính ngân hàng, giao thông, thông tin báo chí…

Nhờ có nhiều siêu thị, trung tâm thương mại mà hoạt động thương mại trên địa bàn TP Cần Thơ rất sôi động trong thời gian qua.

Đánh giá cao các kết quả đạt được của TP Cần Thơ, nhưng nhiều ý kiến của các đại biểu cho rằng, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tại thành phố, nhất là các cơ sở hạ tầng phục vụ chung cho cả vùng ĐBSCL vẫn chưa đồng bộ và còn nhiều yếu kém. Như hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ vận tải nội vùng và liên vận quốc tế gồm: hệ thống đường bộ cao tốc, đường bay quốc tế, cảng biển gắn với hệ thống luồng lạch có độ sâu đảm bảo cho tàu trọng tải lớn hoạt động và các trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ quan trọng phục vụ cho sự phát triển của cả vùng. Trong khi đó, các nguồn vốn phục vụ cho đầu tư phát triển tại thành phố còn hạn chế.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP Cần Thơ đạt mức cao thời gian qua, nhưng vẫn chưa tương xứng với vai trò, tiềm năng, lợi thế. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, song còn nhiều khó khăn, chủ yếu vẫn do tăng về quy mô, chưa tạo được phát triển mạnh theo chiều sâu và tỉ trọng các ngành có hàm lượng công nghệ cao còn hạn chế. Hoạt động khoa học công nghệ chưa tạo được sự đột phá, chưa thể hiện vai trò động lực phát triển. Các cơ sở y tế thường xuyên trong tình trạng quá tải, chậm nâng cấp và mở rộng quy mô phục vụ. Lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao còn nhiều dự án chậm được triển khai, hoạt động thể thao thành tích cao còn khiêm tốn. Chất lượng nguồn nhân lực, mặt bằng học vấn, tay nghề công nhân lao động vẫn còn thấp.

Cần "trợ lực" kịp thời

TP Cần Thơ có xuất phát điểm từ nông nghiệp, muốn phát triển đáp ứng các yêu cầu Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, đòi hỏi cần phải được tăng cường nguồn nhân lực và vốn đầu tư rất lớn. Tuy nhiên, ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, cho biết: "Không chỉ vốn đầu tư cho phát triển chưa đáp ứng yêu cầu mà do vướng bởi các cơ chế chính sách chung mà số cán bộ, công chức trong ngành nông nghiệp, cũng như nhiều ngành khác tại thành phố bị khống chế về số lượng nên phải tập trung cho công tác chuyên môn, chứ chưa có nhiều điều kiện để học tập, nâng cao trình độ và thực hiện vai trò trung tâm động lực phát triển của vùng". Ông Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, cho rằng: "Tới đây, cần tập trung đào tạo lao động có tay nghề và chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển thành phố và đạt chuẩn theo ASEAN, nếu không chúng ta cũng sẽ chịu nhiều sự cạnh tranh trên thị trường lao động khi gia nhập vào Cộng đồng kinh tế ASEAN".

Để phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế và trở thành trung tâm động lực phát triển của vùng ĐBSCL trên nhiều lĩnh vực, TP Cần Thơ rất cần Trung ương cho các cơ chế, chính sách mới để thành phố tổ chức bộ máy, công tác cán bộ phù hợp với đô thị loại 1. Mặt khác, thành phố cũng rất cần Trung ương tiếp tục hỗ trợ tăng cường các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là các cơ sở hạ tầng chung, giúp thành phố và vùng ĐBSCL có điều kiện phát triển nhanh. Ông Võ Thanh Hùng, Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, kiến nghị: "Trung ương cần hỗ trợ TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL đầu tư các hạ tầng kinh tế xã hội còn thiếu, nhất là hệ thống luồng tuyến giao thông thủy đảm bảo độ sâu phục vụ cho Cảng biển Cái Cui và mở được nhiều đường bay quốc tế, sớm có đường cao tốc nối TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL với tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh- Trung Lương (tỉnhTiền Giang) đã được xây dựng. Có như vậy, công nghiệp TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL mới có điều kiện phát triển mạnh. Ngoài ra, Trung ương và thành phố cũng cần có chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các ngành công nghiệp cơ bản, công nghiệp mũi nhọn". Ông Trần Ngọc Nguyên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ, cho rằng: "Muốn phát triển nhanh và vươn lên trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020, cần phải đi bằng "con đường khoa học, công nghệ". Do vậy, TP Cần Thơ rất cần Trung ương hỗ trợ đầu tư phát triển ngay các cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ còn thiếu và yếu, cụ thể như Viện Công nghệ sinh học để hỗ trợ phát triển các mặt hàng nông sản thế mạnh của vùng ĐBSCL".

Đầu tư mạnh mẽ các cơ sở hạ tầng được xem là điều kiện quan trọng giúp TP Cần Thơ có thể "đột phá" phát triển trong thời gian tới.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết