05/08/2017 - 15:41

Để tăng trưởng tín dụng đạt kỳ vọng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Chi nhánh TP Cần Thơ, trong 7 tháng đầu năm 2017, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn thành phố tăng 8,02% so với đầu năm.

7 tháng, nguồn vốn huy động tăng 8,76%; tổng dư nợ cho vay tăng 8,02% so với đầu năm. Đến cuối tháng 7, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thành phố là 64.200 đồng; vốn huy động đáp ứng 97,57% tổng dư nợ cho vay (dư nợ cho vay đạt 65.800 tỉ đồng; dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 40,58% tổng dư nợ cho vay).

Nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố chiếm 2,74% trên tổng dư nợ cho vay; đây là nỗ lực rất lớn của các TCTD trong tăng cường các giải pháp trích lập dự phòng rủi ro, xử lý nợ xấu. Theo thị phần cho vay, khối tín dụng Nhà nước chiếm 53,95% thị phần; khối ngoài nhà nước chiếm 46,05%.

Xét về tốc độ tăng trưởng, vốn huy động đang tăng cao hơn so với tổng dư nợ cho vay của các TCTD, cho thấy thanh khoản ngân hàng ổn định và mức lãi suất tiền gửi hấp dẫn đã thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp gửi tiền.

Lãi suất huy động không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng phổ biến ở mức 0,3%-1%/năm; lãi suất huy động có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 4,5%-5,4%/năm; lãi suất huy động từ 6 tháng đến 12 tháng phổ biến 5,4%-6,5%/tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,8%-7,2%/năm…

Đồng thời, các TCTD cũng nỗ lực triển khai các gói kích cầu tín dụng với lãi suất ưu đãi cho những khách hàng tốt, tài chính minh bạch. Mặt bằng lãi suất giảm; các TCTD thực hiện Quyết định số 1445/QĐ-NHNN của NHNN ngày 7-7-2017, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên tối đa là 6,5%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường phổ biến với ngắn hạn từ 7%-9%/năm; trung và dài hạn 9%-11%/năm.

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất cho vay, nhiều doanh nghiệp cho biết chấp nhận được, song cũng cần các TCTD giảm thêm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm.

Theo NHNN chi nhánh TP Cần Thơ, tháng 7, hầu hết các chương trình tín dụng đều có dư nợ tăng so đầu tháng, các TCTD đều chú trọng nới rộng tín dụng cho các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN.

Cụ thể, đến cuối tháng 7-2017, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn đạt 22.900 tỉ đồng, tăng 2,08%; cho vay xuất khẩu 10.300 tỉ đồng, tăng 1,27%; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 15.900 tỉ đồng, tăng 3,09%; cho vay công nghiệp hỗ trợ 90 tỉ đồng, tăng 5,88%; cho vay nuôi trồng và thu mua, chế biến thủy sản 6.200 tỉ đồng, tăng 2,51% so với đầu tháng 7-2017…

Điều này tạo điều kiện rất lớn cho doanh nghiệp, hộ dân trong thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt dư nợ cho vay lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng đến 5,88% chứng tỏ doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố đang khởi sắc, đây là điều kiện để khơi nguồn sáng tạo cho doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế.

Năm 2017, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ở mức khoảng 18%, mức tăng của các TCTD trên địa bàn thành phố 7 tháng đang ở ngưỡng an toàn. Các tháng cuối năm là mùa cao điểm sản xuất, kinh doanh và cũng là thời điểm người dân, doanh nghiệp cần vốn đầu tư.

Để tăng trưởng tín dụng đạt kỳ vọng, đưa dòng vốn đến đúng địa chỉ và đảm bảo an toàn tín dụng, an toàn hệ thống ngân hàng, NHNN đã yêu cầu các TCTC thực hiện các giải pháp kiểm soát rủi ro, tăng cường giám sát dòng vốn ra thị trường. Đồng thời tăng cường xử lý nợ xấu, đảm bảo chất lượng tín dụng và cơ cấu tín dụng hợp lý theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết