19/04/2024 - 18:31

Đề nghị thông tuyến bảo hiểm y tế từ trạm y tế xã đến thành phố

Cử tri huyện Thới Lai đề nghị được thông tuyến từ trạm y tế xã đến thành phố và ngược lại, vì hiện nay một số trường hợp đăng ký khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến thành phố, nhưng khi khám ở trạm y tế xã thì không được thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT). Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

Hằng năm, Sở Y tế có ban hành văn bản hướng dẫn đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT. Cụ thể:

- Người có thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc tuyến huyện trên địa bàn thành phố (bao gồm các phòng  khám đa khoa, bệnh viện của quận, huyện, bệnh viện ngoài công lập tương đương hạng 3) khi đến khám bệnh, chữa bệnh các cơ sở y tế này trong cùng địa bàn của thành phố: không cần phải chuyển tuyến và được hưởng quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo khoản 4, Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

- Người có thẻ BHYT khi đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện và tương đương (bệnh viện đa khoa quận, huyện; trung tâm y tế quận, huyện; bệnh viện đa khoa, chuyên khoa ngoài công lập hạng 3 và tương đương): được hưởng quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo khoản 3, Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung. Người có thẻ BHYT khi điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến thành phố được hưởng quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo khoản 3, Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung (hưởng mức thông tuyến như thẻ ban đầu).

- Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến và được chỉ định điều trị nhập viện được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và theo tỷ lệ như sau: Tại bệnh viện tuyến trung ương được quỹ BHYT thanh toán chi phí 40% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng của từng đối tượng. Tại bệnh viện tuyến thành phố được quỹ BHYT thanh toán chi phí điều trị nội trú 100% theo mức hưởng của từng đối tượng, từ ngày 1-1-2021 trong phạm vi cả nước. Tại bệnh viện tuyến huyện được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức hưởng của từng đối tượng từ ngày 1-1-2016. Riêng người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

- Người tham gia BHYT bị nghi mắc bệnh lao, mắc bệnh lao kháng thuốc, lao tiềm ẩn được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT khi thuộc các trường hợp quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31-12-2020.

Chia sẻ bài viết