25/05/2020 - 18:43

Đề nghị quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị cho biết việc phát hiện, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ (học sinh, sinh viên) cho thành phố như thế nào? Nội dung trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) như sau:

Công tác phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn dân, của tất cả các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội. Sở GD&ĐT đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp để phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong học sinh (HS). Cụ thể như sau:

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, tìm hiểu pháp luật, giáo dục truyền thống dân tộc… giúp HS hình thành phẩm chất, tư cách, đạo đức chuẩn mực của người dân thành phố, đáp ứng yêu cầu về đạo đức, nhân cách của người Việt Nam.

- Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của HS, chú trọng phát hiện năng khiếu, sở trường để bồi dưỡng, phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, chú trọng dạy học gắn với thực tiễn, tình huống đang diễn ra trong đời sống; gắn kết dạy học với sản xuất kinh doanh, dịch vụ, du lịch tại địa phương; tổ chức các hoạt động trải nghiệm giúp HS gắn kiến thức đã học với thực tiễn, tạo điều kiện để HS tự tìm ra tri thức, tự phát hiện khả năng, năng khiếu bản thân.

- Chủ trương cho các trường thực hiện tốt công tác hội nhập quốc tế, tạo điều kiện cho giáo viên người nước ngoài về giảng dạy tại đơn vị. Đồng thời, tổ chức các buổi tư vấn du học cho HS; phát triển các câu lạc bộ nói ngoại ngữ, tổ chức các cuộc thi hùng biện (tiếng Anh, tiếng Pháp) cho HS các cấp. Qua đó, những HS có tiềm năng, năng khiếu về môn học, lĩnh vực khoa học có điều kiện tiếp cận và học tập tại các trường đại học ngoài nước.

- Công tác hướng nghiệp được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả bằng nhiều hình thức phong phú: phối hợp với các trường đại học tổ chức tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT; tổ chức cho HS tham quan, giao lưu với các trường đại học có uy tín.

Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT cũng đã tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi các cấp nhằm phát hiện những HS có năng khiếu, sở trường, thế mạnh, từ đó, bồi dưỡng cho các em phát triển tốt nhất khả năng của bản thân để dự thi cấp quốc gia, cấp khu vực. Trong công tác bồi dưỡng các đội tuyển dự thi cấp quốc gia, quốc tế, ngoài lực lượng giáo viên hiện có của đơn vị, Sở GD&ĐT chỉ đạo nhà trường mời các chuyên gia hàng đầu về bồi dưỡng đội tuyển; tổ chức đưa một số đội tuyển tham gia học tập chuyên sâu do giảng viên của các trường đại học danh tiếng giảng dạy. Qua đó, HS được tiếp cận với tri thức mới, phương pháp giảng dạy mới, tạo động lực, động cơ học tập suốt đời. Ngoài ra, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Hằng năm, Sở GD&ĐT tổ chức tuyển sinh các lớp chuyên cho Trường một cách độc lập trên cơ sở đề xuất của Trường về chuyên môn.

Ngành GD&ĐT thành phố đã khẳng định vị thế của mình về chất lượng GD&ĐT, công tác giáo dục đạo đức lối sống cho HS được bảo đảm, chất lượng giáo dục phổ thông được duy trì và nâng cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn, hội nhập quốc tế được duy trì ổn định và phát triển. Trong 3 năm liền, ngành giáo dục nhận được cờ thi đua của Bộ GD&ĐT tặng cho đơn tiêu biểu dẫn đầu phong trào sáng tạo dạy và học.

Chia sẻ bài viết