14/09/2019 - 17:51

Đề nghị có chính sách bao tiêu lúa cho nông dân

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị thành phố cần quy hoạch vùng lúa chất lượng cao và có chính sách bao tiêu lúa cho nông dân. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Liên kết sản xuất và tiêu thụ theo mô hình cánh đồng lớn trong những năm qua đã mang lại hiệu quả hết sức thiết thực. Đây chính là tiền đề giúp doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu tạo sản phẩm đồng nhất, xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam, khẳng định vị thế xuất khẩu và gia tăng giá trị trong chuỗi lúa gạo. Theo đó, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân, kết nối doanh nghiệp với mục tiêu cải thiện năng lực cạnh tranh lúa gạo, đảm bảo sự hưởng lợi của nông dân trong chuỗi giá trị. Ngoài ra, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2911/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn TP Cần Thơ đến năm 2020, định hướng năm 2025. Thực hiện mục tiêu chuyển từ số lượng sang chất lượng, nâng cao giá trị, hạ giá thành, xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu ổn định.

Hiện nay, ngành nông nghiệp thành phố duy trì trên 113 mô hình cánh đồng lớn với tổng diện tích 29.661ha. Đã có trên 60% diện tích trong cánh đồng lớn được bao tiêu tại huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và quận Thốt Nốt.

Hiệu quả kinh tế: Nông dân tham gia vào mô hình biết được tầm quan trọng của việc sử dụng giống lúa khỏe nên ngay từ đầu vụ, 100% nông dân đã sử dụng giống xác nhận, cùng một loại giống, gieo sạ cùng thời gian, ứng dụng sạ hàng, sạ thưa, giảm lượng giống gieo sạ 60-100kg/ha. Từ đó, đảm bảo được năng suất lúa, nâng cao lợi nhuận so với ngoài mô hình, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo ra nông sản có chất lượng cao và an toàn, giúp nông dân tăng lợi nhuận khoảng 2.952.000 đồng đến 5.500.000 đồng/ha.

Chia sẻ bài viết