22/11/2008 - 09:16

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ cho các công trình Y tế và Giáo dục

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Việc giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ chỉ đạt trung bình là 10%, quá thấp so với yêu cầu. Các địa phương cần nỗ lực hơn nữa để có thể giải ngân hiệu quả vốn trái phiếu của Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu tại buổi giao ban trực tuyến sáng 21-11, tại Hà Nội với 63 tỉnh, thành phố về tiến độ giải ngân và xây dựng cơ bản cho ngành Giáo dục và ngành Y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khả năng giải ngân hết vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án giáo dục và y tế năm 2008 là không thể. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Chính phủ cho phép chuyển số vốn không giải ngân hết năm 2008 sang thực hiện tiếp trong năm 2009.

Trên thực tế, các địa phương đã được phân bổ 3.667 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 97,4% so với tổng số vốn trung ương hỗ trợ ( 3.775,6 tỉ đồng). Tuy nhiên, tỷ lệ vốn được giải ngân rất thấp. Theo báo cáo của Kho bạc nhà nước, đến tháng 10-2008, các tỉnh, thành phố mới giải ngân được 295 tỉ đồng. Trong đó, vốn trái phiếu Chính phủ là 181, 4 tỉ đồng, chỉ đạt tỷ lệ 7% so với kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân của ngành Y tế cũng rất thấp. Theo số liệu của Bộ Tài chính, ước tính đến hết tháng 10-2008 chỉ đạt được 10%.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tại cuộc giao ban, tính đến giữa tháng 11-2008 đã triển khai xây dựng 25.453 phòng học, đạt 97,9% so với kế hoạch năm 2008. Nhà công vụ đã triển khai xây dựng là 11.306 phòng, đạt 102,7% so với kế hoạch 2008. Tuy nhiên, số công trình đã hoàn thiện có thể đưa vào sử dụng chiếm tỷ lệ rất thấp (1.151 phòng học, chiếm 4,4% và 202 nhà công vụ, chỉ đạt 1,8%). Tại cuộc giao ban, các tỉnh đã đề nghị có cơ chế đặc thù để có thể nhanh chóng triển khai xây phòng học, nhà công vụ cho giáo viên và bệnh viện đảm bảo chất lượng và tiến độ. Như phân cấp để UBND các tỉnh, thành phố được phép chỉ định thầu các gói thầu dưới 2 tỉ đồng, thay vì 1 tỉ đồng như quy định. Các tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có thể chỉ định những gói thầu trên 3 tỉ đồng.

Kết luận buổi giao ban, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần triển khai quyết liệt hơn nữa để có thể đạt kế hoạch; phải công bố số vốn đối ứng, báo cáo Chính phủ trước ngày 15-1-2009. Dự kiến 15-12-2008, Chính phủ sẽ tiếp tục tổ chức giao ban trực tuyến với các địa phương về những việc đã làm được, chưa làm được trong 1 tháng sau giao ban.

TỪ LƯƠNG

Chia sẻ bài viết