25/05/2020 - 06:01

Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 

Dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng 5 tháng đầu năm 2020, quận Ô Môn vẫn đảm bảo công tác thu ngân sách nhà nước, với kết quả đạt trên 40% kế hoạch thành phố giao. Cùng đó, ngành chức năng quận Ô Môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19. Đây chính là tác động kép, tạo động lực giúp Ô Môn hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2020.

Người dân nộp lệ phí trước bạ tại bộ phận một cửa của Chi cục Thuế khu vực Bình Thủy - Ô Môn trên địa bàn quận Ô Môn.

Năm 2020, quận Ô Môn được thành phố giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên 184 tỉ đồng. Tính đến ngày 20-5-2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt trên 75 tỉ đồng, đạt  hơn 40% kế hoạch. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực Bình Thủy-Ô Môn, cho biết: Ngay từ đầu năm 2020, Chi Cục Thuế đã triển khai kế hoạch cụ thể trong công tác thu ngân sách; thực hiện quy chế phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, khai thác các nguồn thu, đảm bảo thu đúng và thu đủ; thực hiện tốt nhiệm vụ thu, đối với nguồn thu phí môn bài và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Cùng đó, phối hợp với UBND các phường tổ chức rà soát, đánh giá các nguồn thu, đảm bảo tiến độ thu đối với thuế môn bài; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên các hộ kinh doanh trên địa bàn quận Ô Môn thực hiện tốt các nghĩa vụ về thuế. Song song đó, phối hợp với các phường trên địa bàn quận triển khai công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đảm bảo đúng kế hoạch. Kết quả, tính đến ngày 20-5-2020, nguồn thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của quận Ô Môn đạt trên 109% kế hoạch.

Theo Nguyễn Thanh Hùng, trong 5 tháng đầu năm 2020, đa phần các nguồn thu ngân sách trên địa bàn quận Ô Môn đều đạt và vượt kết quả đề ra. Song, do tác động của dịch COVID-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông và vận chuyển hàng hóa cũng như các lĩnh vực dịch vụ thương mại... đều bị sụt giảm. Do đó, nguồn thu lệ phí trước bạ của quận Ô Môn bị sụt giảm hơn 26% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do người dân, doanh nghiệp hạn chế mua sắm trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp…

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2020, quận Ô Môn sẽ tập trung vào các giải pháp trọng tâm. Đó là, tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo mỗi cán bộ, công chức đều nắm bắt và hướng dẫn tốt người nộp thuế triển khai Nghị định 41/2020-NĐCP theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính... Song song đó, Chi cục Thuế khu vực Bình Thủy-Ô Môn đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính về thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan cùng UBND các phường trong việc kiểm tra, rà soát lại các hộ kinh doanh mới phát sinh để đưa vào diện quản lý thu thuế theo quy định; phối hợp với Đội quản lý thị trường của quận Ô Môn tăng cường công tác kiểm tra hóa đơn hàng hóa của các tàu, xe xuống hàng hóa tại các bến bãi và các cơ sở kinh doanh, nhằm hạn chế tình trạng mua, bán hàng hóa không xuất hóa đơn đúng theo quy định; đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng, không để phát sinh nợ mới và chống thất thu. Song song đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ thông tin kịp thời các chính sách mới đến người nộp thuế…

Không chỉ vậy, các ngành chức năng quận Ô Môn đã và đang tập trung triển khai có hiệu quả và kịp thời các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19.

Bài, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết