01/12/2011 - 09:02

PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Đẩy mạnh công tác chống sai phạm, tham nhũng trong hoạt động tín dụng, ngân hàng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyên đề về chống sai phạm, tham nhũng trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 30-11, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nêu rõ: Cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, hạn chế vi phạm, tội phạm, tham nhũng, góp phần lành mạnh hóa hoạt động tín dụng, ngân hàng; bảo đảm an toàn tiền gửi của tổ chức, của nhân dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định: Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng đã góp phần xứng đáng vào những thành tựu của đất nước, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng, ngân hàng hiệu quả kinh doanh còn thấp, một số tổ chức, đơn vị còn chưa tuân thủ quy định của Nhà nước dẫn đến nhiều sai phạm gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng cần đẩy mạnh công tác phòng, chống vi phạm, tội phạm, tham nhũng và nhấn mạnh một số nội dung: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sớm báo cáo Chính phủ đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại. Các ngân hàng cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục; chú trọng khâu tuyển chọn, đề bạt quản lý cán bộ; kiên quyết chuyển đổi vị trí công tác hoặc loại ra khỏi tổ chức, đơn vị đối với những cán bộ có dấu hiệu vi phạm, tham nhũng; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để xảy ra sai phạm, tham nhũng. Tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động tín dụng, ngân hàng. Xây dựng và thực hiện quy chế công khai, minh bạch thông tin. Các tổ chức tín dụng, ngân hàng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm, tội phạm, tham nhũng. Các cơ quan chức năng coi công tác quản lý hoạt động tín dụng, ngân hàng là nhiệm vụ chung, cần phối hợp chặt chẽ với ngành ngân hàng bảo đảm an ninh tiền tệ, hoạt động tín dụng, ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân.

Tại Hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình đã trình bày các chủ trương và giải pháp quản lý trong hoạt động tín dụng, ngân hàng. Các tham luận của đại diện các cơ quan chức năng cũng đã làm rõ tình hình vi phạm, tội phạm, tham nhũng và những giải pháp cụ thể để phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm, tham nhũng trong lĩnh vực này.

HÀ HUY HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết