28/07/2009 - 07:53

Đầu tư hơn 71 triệu USD chuẩn hóa hệ thống thông tin và quản lý của Ngân hàng Nhà nước

* Triển khai ủy nhiệm thu ngân sách và thuế xuất nhập khẩu qua ngân hàng

(Chinhphu.vn) - Ngày 27-7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) làm ngân hàng phục vụ cho khoản tín dụng tài trợ cho Dự án “Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng”.

Dự án này có tổng mức đầu tư 71,830 triệu USD; trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới là 60 triệu USD, vốn đồng tài trợ của Quỹ Phát triển chính sách và nguồn nhân lực của Chính phủ Nhật Bản là 0,83 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 11 triệu USD.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Trung tâm Thông tin tín dụng và Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

NHNN cho biết, sau khi dự án hoàn thành, hệ thống thông tin cũng như khả năng quản lý của NHNN sẽ được chuẩn hóa theo chuẩn mực của thông lệ quốc tế, đồng thời cũng giúp NHNN tăng năng lực điều hành chính sách đối với những biến động, thay đổi của các hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và ngân hàng.

* Ngày 27-7, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Tổng cục Hải Quan

đã ký kết thỏa thuận về việc triển khai ủy nhiệm thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (NSNN) liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại quầy giao dịch các chi nhánh, các phòng giao dịch của VietinBank theo phạm vi ủy nhiệm thu NSNN của KBNN.

Lễ ký kết này là bước tiến quan trọng nhằm hiện thực hóa các nội dung đã cam kết tại thỏa thuận khung đã ký kết giữa 3 bên trước đó theo sự chỉ đạo của Chính phủ về định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ NSNN của KBNN, quản lý thu thuế hàng hóa Xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan (TCHQ), đồng thời góp phần cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Vietinbank cho biết, lễ ký kết quy trình nghiệp vụ thỏa thuận này cùng với sự phối hợp triển khai có kết quả giữa ba bên sẽ tạo tiền đề quan trọng và tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hợp tác thúc đẩy mối quan hệ hiệu quả nhiều mặt giữa các bên. Từ đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi đối tượng thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN, đặc biệt là hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thông quan hàng hóa XNK thuận lợi, nhanh chóng. Như vậy sẽ giúp các doanh nghiệp nắm bắt được cơ hội kinh doanh tốt nhất cũng như góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo mục tiêu của Chính phủ nói chung và quá trình thực hiện cải cách, hiện đại hóa theo hướng hải quan điện tử của ngành hải quan nói riêng.

GIANG OANH - MINH THÚY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết