08/02/2010 - 20:51

Đang học đại học, cao đẳng có thể dự thi đại học lại

* Em đang học một trường đại học, cao đẳng. Nếu muốn tham dự thi kỳ thi tuyển sinh năm 2010 của Trường Đại học Cần Thơ thì em phải làm những thủ tục gì?

giangha@gmail.com

* Trả lời:

- Trước tiên, em phải làm đơn xin hiệu trưởng nhà trường em đang học. Nếu được chấp thuận, em làm hồ sơ đăng ký dự thi và nộp bình thường theo dạng thí sinh tự do. Đối với thí sinh tự do, trong hồ sơ, phải khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác, không tẩy, xóa. Ngoài dấu xác nhận trên hồ sơ là nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận, thí sinh tự do có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ điểm thu hồ sơ nào trên toàn quốc. Nộp hồ sơ tại đâu, thí sinh sẽ nhận giấy báo dự thi, chứng nhận kết quả thi, giấy báo trúng tuyển... tại đó hoặc theo địa chỉ đã ghi trong phong bì nộp kèm với hồ sơ đăng ký dự thi.

Thạc sĩ NGUYỄN VĨNH AN
(Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Cần Thơ)

Chia sẻ bài viết