17/09/2017 - 09:29

Đảm bảo tăng trưởng tín dụng hợp lý

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh TP Cần Thơ, đến cuối tháng 8-2017, vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) đạt khoảng 63.800 tỉ đồng, tăng 8,08% so với đầu năm. Trong đó vốn huy động trên 12 tháng là 22.900 tỉ đồng, chiếm 35,89% tổng vốn huy động. Tổng dư nợ cho vay đạt 65.700 tỉ đồng, tăng 7,86% so với đầu năm. Nợ xấu là 1.850 tỉ đồng, chiếm 2,82% tổng dư nợ cho vay. Chi nhánh thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của các TCTD trên địa bàn. Giám sát việc thực hiện quy định về quản lý ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng. Đồng thời chỉ đạo các TCTD tăng cường các giải pháp huy động vốn và mở rộng tín dụng, tập trung vốn và giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên và các chương trình, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Theo đó, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn 8 tháng đạt 24.900 tỉ đồng; cho vay xuất khẩu 10.200 tỉ đồng; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa dư nợ đạt 15.800 tỉ đồng; cho vay công nghiệp hỗ trợ dư nợ đạt 90 tỉ đồng; cho vay nuôi trồng và thu mua, chế biến thủy sản dư nợ đạt 6.200 tỉ đồng; cho vay thu mua lúa, gạo dư nợ đạt 7.000 tỉ đồng… Mặt bằng lãi suất cho vay ổn định so với các tháng trước, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên tối đa 6,5%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường phổ biến đối với ngắn hạn từ 7%-9%/năm; trung, dài hạn từ 9% -11%/năm…

Trong 8 tháng, nguồn vốn huy động của các TCTD đáp ứng 97,11% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Điều này cho thấy, thanh khoản hệ thống ngân hàng đang nới rộng và dư địa tăng trưởng tín dụng của các TCTD trên địa bàn thành phố còn khá lớn. Mục tiêu của NHNN đặt ra năm 2017, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống từ 18% trở lên. Với dư địa này, các kỳ vọng về dòng vốn tín dụng đẩy ra thị trường trong các tháng cuối năm có khả năng tăng. Nhưng điều này còn phụ thuộc vào sức cầu thị trường trong các tháng cuối năm.

Song, có ý kiến của chuyên gia tài chính cho rằng, nếu thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để đạt mục tiêu đề ra trong năm dồn vào các tháng cuối năm cũng rất khó. Bởi chính sách tài chính, tiền tệ đều có độ trễ nhất định. Trong khi kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã hoạch định từ đầu năm theo nhu cầu thị trường và năng lực sản xuất, kinh doanh của họ. Do đó, tăng trưởng tín dụng cần phù hợp với tăng trưởng của doanh nghiệp và sức chịu đựng của nền kinh tế. Đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống và xử lý nợ xấu đạt mục tiêu đề ra.

Với các TCTD tại TP Cần Thơ, sự chuyển biến tích cực của hệ thống tín dụng nổi bật nhất là xử lý nợ xấu. So với thời điểm này năm trước, nợ xấu của các TCTD trên địa bàn chiếm trên 4% tổng dư nợ. Trong vai trò quản lý, NHNN Chi nhánh đã tổ chức hội nghị các TCTD trên địa bàn triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD, Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 -2020, cùng các văn bản hướng dẫn của NHNN về xử lý nợ xấu. UBND TP Cần Thơ cũng vừa ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 6-9-2017 về triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn thành phố. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm minh bạch thị trường tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh.

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết