06/12/2014 - 15:56

Đảm bảo chất lượng tăng trưởng tín dụng

 

Tình hình kinh tế vĩ mô đang có chuyển biến tích cực, cầu thị trường đang nhích lên từng bước đã tiếp thêm niềm tin cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Và nhu cầu vốn cho mùa kinh doanh cuối năm được dự báo sẽ tăng, hiện nhiều tổ chức tín dụng (TCTD) đã tung nhiều gói sản phẩm cho vay ưu đãi để kích cầu tín dụng cuối năm. Trên địa bàn TP Cần Thơ, bà Phan Thị Thanh Hòa, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh TP Cần Thơ, cho biết: Các TCTD trên địa bàn thành phố đều quan tâm đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Chính phủ và NHNN.

Vốn cho lĩnh vực ưu tiên tăng

Trên địa bàn TP Cần Thơ hiện có 52 TCTD với 230 địa điểm có giao dịch ngân hàng và 13 điểm tiết kiệm bưu điện; tăng 1 chi nhánh Ngân hàng TMCP (Đầu tư và Phát triển chi nhánh Tây Nam), tăng 2 văn phòng đại diện (của Công ty TNHH MTV PPT Việt Nam và Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Chailease), tăng 13 điểm tiết kiệm bưu điện, tăng 2 Phòng giao dịch so với đầu năm 2014.

Các TCTD đã chấp hành tốt các quy định về tín dụng, lãi suất, tỷ giá, ngoại hối, bảo đảm hoạt động ngân hàng tiếp tục ổn định và an toàn. Bà Phan Thị Thanh Hòa, Phó Giám đốc phụ trách NHNN chi nhánh TP Cần Thơ, cho biết mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay giảm, vốn huy động và dư nợ cho vay tháng 11-2014 tăng so với tháng trước, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng đã giảm so với những tháng gần đây. Các TCTD trên địa bàn thành phố đều quan tâm đến việc tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp, tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên và các chương trình, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

* Bà có thể cho biết cụ thể hơn về tăng trưởng tín dụng trong 11 tháng đầu năm của các TCTD trên địa bàn thành phố?

- Vốn huy động của các TCTD trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 10-2014 đạt 40.006 tỉ đồng, tăng 6,87% so với đầu năm 2014. Đến cuối tháng 11-2014, vốn huy động ước đạt 40.500 tỉ đồng, tăng 1,23% so với tháng trước, trong đó vốn huy động trên 12 tháng chiếm 30,62%. Nguồn vốn huy động đáp ứng được 84,73% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng 10-2014 đạt 47.249 tỉ đồng, tăng 8,01% so với đầu năm. Đến cuối tháng 11-2014, tổng dư nợ cho vay ước đạt 47.800 tỉ đồng, tăng 1,17% so với tháng 10-2014. Nợ xấu là 1.500 tỉ đồng, chiếm 3,14% trong tổng dư nợ cho vay. Trong đó, dư nợ cho vay bằng VNĐ chiếm 82%; dư nợ cho vay ngoại tệ chiếm 18%. Dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 68,41%; dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 31,59%. Theo khối TCTD thì TCTD nhà nước chiếm 53,35%, TCTD ngoài nhà nước chiếm 46,65% thị phần.

Trên địa bàn thành phố hiện có 46 TCTD cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn với dư nợ đạt 19.900 tỉ đồng, chiếm 41,63% tổng dư nợ, tăng 8,83% so đầu năm 2014. Cho vay xuất khẩu, có 25 TCTD cho vay với dư nợ đạt 10.600 tỉ đồng, chiếm 22,18% tổng dư nợ. Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có 43 TCTD cho vay với dư nợ đạt 11.900 tỉ đồng, chiếm 24,9% tổng dư nợ. Cho vay công nghiệp hỗ trợ, có 7 TCTD cho vay với dư nợ đạt 600 tỉ đồng, chiếm 1,26% tổng dư nợ. Cho vay nuôi trồng và thu mua, chế biến thủy sản, có 37 TCTD cho vay với dư nợ đạt 9.000 tỉ đồng, chiếm 18,82%, tăng 11,33% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay nuôi trồng, chế biến cá tra là 6.500 tỉ đồng, tăng 6,87% so với đầu năm. Cho vay thu mua lúa, gạo, có 34 TCTD cho vay với dư nợ đạt 5.500 tỉ đồng, chiếm 11,51%, tăng 27,40% so với đầu năm… Nhìn chung, các TCTD trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Chính phủ và NHNN. Qua đó, góp phần tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế thành phố.

* Mặt bằng lãi suất cho vay của các TCTD trên địa bàn đang ở mức nào, thưa bà?

- Các TCTD trên địa bàn thành phố áp dụng mức lãi suất huy động và cho vay đúng theo lộ trình của NHNN đặt ra. Hiện lãi suất huy động không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng phổ biến ở mức trần là 1%/năm; lãi suất huy động có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng ở mức trần là 5,5%/năm; lãi suất huy động từ 6 đến 12 tháng phổ biến 6% -7,2%/năm, kỳ hạn trên 12 tháng phổ biến mức 7%-8%/năm. Lãi suất cho vay đối với một số lĩnh vực, ngành kinh tế tối đa là 7% /năm; cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường phổ biến đối với ngắn hạn từ 9%-10%/năm; trung, dài hạn từ 11% - 12%/năm. Tính đến ngày 31-10-2014, dư nợ cho vay bằng đồng Việt Nam với lãi suất từ 13%/năm trở xuống chiếm tỷ trọng 91,69% dư nợ. Riêng các Ngân hàng thương mại nhà nước dư nợ với lãi suất từ 13%/năm trở xuống chiếm 99,64% trong dư nợ.

Lãi suất USD, lãi suất huy động phổ biến ở mức trần của NHNN quy định là 0,75%/năm đối với cá nhân, 0,25%/năm đối với tổ chức kinh tế. Lãi suất cho vay phổ biến ngắn hạn 3,5% - 5,5%/năm, trung dài hạn 6,5% - 7,5%/năm.

Đảm bảo chất lượng tín dụng

Với chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, NHNN chi nhánh thành phố luôn tổ chức phổ biến, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố, của NHNN Việt Nam đến các TCTD trên địa bàn.

* Nợ xấu đang có xu hướng gia tăng. Như vậy, để đảm bảo an toàn hệ thống và chất lượng tín dụng, chi nhánh đã triển khai các giải pháp gì, thưa bà?

- Chi nhánh đã triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch và tham gia Đoàn kiểm tra theo yêu cầu phối hợp của các đơn vị. Theo dõi, báo cáo tình hình thanh khoản, khả năng chi trả hàng ngày của Ngân hàng TMCP Xây Dựng Chi nhánh Cần Thơ và Ngân hàng TMCP Đại Dương Chi nhánh Cần Thơ theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN. Tập trung giám sát việc triển khai Phương án cơ cấu lại các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém. Chi nhánh thường xuyên phối hợp, bảo đảm thông tin đầy đủ cần thiết về hoạt động ngân hàng; trả lời đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về ngoại hối trên địa bàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật. Thường xuyên giám sát thực hiện Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

NHNN chi nhánh giám sát chặt chẽ hoạt động của các TCTD trên địa bàn, nhằm đảm bảo chất lượng tăng trưởng tín dụng và an toàn hệ thống. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của các TCTD hiện đã giảm so với những tháng gần đây và vẫn trong ngưỡng an toàn cho phép.

* Xin cảm ơn bà!

Gia Bảo (thực hiện)

* Cuối năm, nhu cầu vốn được dự báo sẽ tăng. Để là cầu nối cho khách hàng và các TCTD, NHNN chi nhánh đã có kế hoạch gì, thưa bà?

- Với vai trò quản lý nhà nước, chi nhánh sẽ chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo quy định của pháp luật. Tập trung vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. Thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng đặc thù theo chỉ đạo NHNN. Đồng thời, giám sát chặt chẽ dòng vốn ra thị trường để đảm bảo chất lượng tăng trưởng. Kiểm tra tiến độ giải ngân vốn theo chương trình kết nối tín dụng đã ký kết giữa các TCTD với doanh nghiệp vào đầu tháng 8-2014.

Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động của các TCTD. Chỉ đạo, theo dõi và giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch xử lý nợ xấu của các TCTD và việc thực hiện phương án cơ cấu lại của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Chia sẻ bài viết