20/06/2019 - 17:11

Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số quận Ninh Kiều 

(CT)- Ngày 20-6-2019, quận Ninh Kiều tổ chức Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III năm 2019. Đây là điểm chỉ đạo tổ chức đại hội cấp quận, huyện của thành phố.

Đoàn đại biểu quận Ninh Kiều dự Đại hội Đại biểu các DTTS Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ III năm 2019 ra mắt đại hội. Ảnh: Ngọc Quyên

Trên địa bàn quận Ninh Kiều có 2.406 hộ DTTS, trong đó có 1.850 hộ dân tộc Hoa, 520 hộ dân tộc Khmer và 36 hộ dân tộc khác. Trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể quận Ninh Kiều đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các DTTS phát triển kinh tế, học tập, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Từ nguồn vận động xã hội hóa và Quỹ “Vì người nghèo” của quận, phường đã xây dựng và sửa chữa 23 căn nhà đại đoàn kết cho đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng; quan tâm giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn để đồng bào các DTTS phát triển kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, tặng bức trướng cho đại hội. Ảnh: Ngọc Quyên

Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, các phong tục tập quán của đồng bào các DTTS được chú trọng. Hàng năm, vào những dịp lễ, tết của đồng bào DTTS, lãnh đạo trên địa bàn quận tổ chức đoàn đến chúc mừng, tặng từ 1.000 đến 1.500 phần quà, đã tạo được niềm phấn khởi trong đồng bào các DTTS. Công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo đối với đồng bào DTTS được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong đồng bào DTTS ổn định. Nhiều đồng bào DTTS tiêu biểu được kết nạp đảng, được bầu vào đại biểu HĐND các cấp…

Tại đại hội, các đại biểu thống nhất xác định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trong đồng bào các DTTS đến năm 2024 là: Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đồng bào DTTS, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các dân tộc trong cộng đồng. Phấn đấn đến năm 2024 không còn hộ nghèo người Hoa (đối với những hộ dân tộc Hoa trong độ tuổi lao động, đảm bảo đủ sức khỏe, không bệnh tật, tinh thần minh mẫn); giảm 50% hộ nghèo các DTTS còn lại; 100% hộ dân tộc có điện sinh hoạt, sử dụng nước sạch, được hỗ trợ giải quyết khó khăn về nhà ở. Nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào dân tộc; duy trì và đẩy mạnh việc dạy, học chữ Khmer, Hoa; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người DTTS có trình độ, năng lực, đủ sức đảm nhận các nhiệm vụ trong tình hình mới…

Nhiều cá nhân của quận Ninh Kiều có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc được nhận Bằng khen của Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Ngọc Quyên

Hội nghị đã thống nhất đề cử 37 đại biểu dự Đại hội Đại biểu các DTTS Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ III năm 2019. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019 được biểu dương khen thưởng. Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Ninh Kiều cũng tặng bức trướng mang dòng chữ “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

THANH THY

Chia sẻ bài viết