10/12/2019 - 08:13

Đại học Cần Thơ có thêm 14 Phó Giáo sư

(CT) - Thông tin từ Trường Đại học Cần Thơ, trong tổng số 442 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 mà Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước vừa công bố tại Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN, Trường Đại học Cần Thơ có 14 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư, nâng tổng số Phó Giáo sư của trường lên 144 người. Hiện tại, trường có 11 Giáo sư.

Việc công nhận chức danh Phó Giáo sư là sự ghi nhận những nỗ lực, đóng góp không ngừng của các nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược, đưa Trường Đại học Cần Thơ phát triển lên tầm cao mới. Trường Đại học Cần Thơ hiện có khoảng 49.000 sinh viên, học viên ở 79 ngành đại học, 67 ngành sau đại học; với 1.811 viên chức, người lao động (trong đó có 1.076 giảng viên); số giảng viên có trình độ sau đại học chiếm trên 97%.

B.NG

Chia sẻ bài viết