25/05/2023 - 09:00

Cụ thể hóa các chuyên đề chuyên sâu phục vụ xây dựng nông thôn mới 

(CT) - Ðể hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM Trung ương đã ban hành kế hoạch thực hiện 6 chuyên đề chuyên sâu. Trên cơ sở đó, TP Cần Thơ triển khai cụ thể hóa kế hoạch thực hiện các chuyên đề phù hợp tình hình thực tế.

Nông dân huyện Cờ Đỏ phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái. 

Ðến nay, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM thành phố đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện 2 chuyên đề. Ðó là, kế hoạch thực hiện chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn 2022-2025 và kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Hiện Văn phòng đang dự thảo 4 kế hoạch còn lại sớm trình UBND thành phố ban hành, tổ chức thực hiện. Bao gồm: chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025; chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025...

Tin, ảnh: K. PHÚC

 

Chia sẻ bài viết