13/01/2022 - 18:22

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:

Công tác dân vận cần đổi mới, thiết thực gắn với cuộc sống của các tầng lớp nhân dân 

(CT) - Ngày 13-1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm “Ðẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ðồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo hội nghị.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, UBND thành phố,... dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VĂN ĐIỆP - TTXVN

Theo đánh giá của Ban Dân vận Trung ương, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận tiếp tục có đổi mới về nội dung, phương thức, góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Hệ thống dân vận các cấp tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác phòng, chống dịch...

Chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhất là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đối thoại với nhân dân và đẩy mạnh cải cách hành chính. Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước, là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu (giữa) cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả đạt được của hệ thống dân vận trong năm 2021. Ðồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, ngành dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tập trung đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động tạo chuyển biến thật sự trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Ðảng theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với cuộc sống nhân dân; lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của các chính sách, năng lực, uy tín của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mọi chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước phải thật sự là các quyết sách lòng dân, xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời, động viên nhân dân tham gia vào quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách đó một cách hiệu quả nhất. Cụ thể hóa và thực hiện tốt cơ chế Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Ðồng chí Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo ban dân vận các cấp triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng về công tác dân vận; đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược phù hợp với tình hình mới; thực hiện tốt việc nắm tình hình, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 linh hoạt, an toàn, hiệu quả, tích cực tham gia phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống nhân dân. Công tác dân vận của Ðảng phải hướng mạnh về cơ sở, bám sát dân, địa bàn, chủ động nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân cho cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết. Cán bộ dân vận phải kiên trì, không nóng vội, chủ quan, nhiệt tình, trách nhiệm, có kiến thức, phương pháp công tác khoa học. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ làm công tác dân vận...

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết