01/09/2010 - 09:36

Công bố, phổ biến 2.000 công trình nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam

Chiều 31-8, Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam (VNDGVN) đã họp báo công bố các công trình nghiên cứu văn hóa dân gian thuộc dự án công bố phổ biến tài sản văn hóa dân gian Việt Nam do Hội VNDGVN tiến hành.

Phát biểu tại họp báo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Hữu Phú khẳng định rằng: Dân tộc Việt Nam có nền văn hóa hết sức phong phú, đa dạng với 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc lại có nền văn hóa đặc sắc riêng. Trong thời buổi hiện nay, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tiến hành sưu tầm, công bố, phổ biến các tài sản văn hóa dân gian đồ sộ về dung lượng, vô giá về nội dung là một nỗ lực lớn, công phu, rất đáng khâm phục. Đây là nỗ lực lớn của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, góp phần khơi dậy, bồi đắp truyền thống văn hiến, nền tảng văn hóa đáng tự hào của dân tộc Việt Nam...

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho biết: Trong suốt 40 năm qua, gần 1.200 hội viên của Hội đã hoàn thành gần 5.000 công trình nghiên cứu. Dự án “Công bố và phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam” sẽ chọn lọc 2.000 công trình trong số 5.000 công trình để xuất bản dưới dạng sách sưu tầm, nghiên cứu. Trong giai đoạn 2008-2012 sẽ xuất bản 1.000 công trình có nội dung thuộc 5 lĩnh vực: Tri thức và ứng xử với môi trường, sản xuất nông nghiệp thể hiện mối quan hệ của con người và thiên nhiên; các phong tục, tập quán, luật tục, hương ước, hội hè, đình đám, thể hiện mối quan hệ của con người với xã hội; nhân sinh quan thông qua các nghi lễ vòng đời người để thể hiện mối quan hệ cộng đồng với các thành viên; các loại hình tín ngưỡng, tôn giáo, nghi lễ thể hiện mối quan hệ của con người với vũ trụ, thế giới siêu nhiên, tâm linh; các thành tựu sáng tạo văn học nghệ thuật thể hiện mối quan hệ của con người với cái đẹp. Bìa các cuốn sách đều chọn màu nâu rất “dân gian” làm màu chủ đạo...

Đến cuối năm 2009, đã có 100 công trình được xuất bản. Trong năm 2010 sẽ xuất bản 200 công trình. Mỗi cuốn sách xuất bản đều có phần tóm tắt tiếng Anh ở cuối để độc giả nước ngoài có thể hiểu về công trình. Hội VNDGVN sẽ lập trang thông tin điện tử trong thời gian tới, thường xuyên cập nhật, công bố các công trình nghiên cứu để các độc giả quan tâm có thể tìm đọc.

THANH GIANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết