12/08/2017 - 09:48

Cờ Đỏ tuyên dương giáo viên giỏi, học sinh giỏi tiêu biểu

(CT)- Ngày 11-8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ tuyên dương giáo viên giỏi, học sinh giỏi tiêu biểu các phong trào hội thi năm học 2016-2017.

Ảnh: C.T.V

Ảnh: C.T.V

Trong năm học vừa qua, ngành giáo dục huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chất lượng giáo dục được ổn định và phát triển. Ngành giáo dục có 113 giáo viên giỏi cấp thành phố; 444 giáo viên giỏi cấp huyện; 8 học sinh giỏi quốc gia; 373 học sinh giỏi cấp thành phố và 1.751 học sinh giỏi cấp huyện qua các phong trào hội thi trong năm học 2016-2017.

Tại buổi lễ, huyện đã khen thưởng 49 cán bộ, giáo viên và 84 học sinh giỏi tiêu biểu qua các phong trào hội thi năm học 2016-2017 (ảnh).

B.NG

Chia sẻ bài viết