23/07/2017 - 16:51

Chuyển biến mới ở phường Long Hưng

TTH - 6 tháng đầu năm 2017, phường Long Hưng, quận Ô Môn thực hiện đạt và vượt tiến độ các chỉ tiêu đề ra. Đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) đã phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, không có biểu hiện suy thoái, không có trường hợp vi phạm phải thi hành kỷ luật. Kết quả đó, một phần nhờ thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII...

Thực hiện NQTW 4 khóa XII, cán bộ, đảng viên phường Long Hưng cam kết không có biểu hiện suy thoái, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt NQTW4 dành cho ĐV và CB ngoài Đảng. Sau quán triệt, CB, ĐV viết thu hoạch, xây dựng kế hoạch thực hiện; đồng thời, ký cam kết thực hiện nghiêm túc Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay và đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị… Đến nay, từng tập thể cấp ủy, CB, ĐV đã nâng cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ những người đứng đầu đã nêu cao tinh thần gương mẫu để cấp dưới noi theo. Đồng chí Trịnh Văn Nam, Chủ tịch UBND phường, bộc bạch: “Với vai trò là người đứng đầu chính quyền, tôi cam kết bản thân cũng như gia đình gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống... Trong lãnh đạo, điều hành tôi luôn thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủy, UBND xã; chỉ đạo các ngành phối hợp với các đoàn thể thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy đề ra và của cấp trên giao”… Chính sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên phường đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. 6 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp đạt 81,9% kế hoạch cả năm, thu ngân sách đạt gần 70% chỉ tiêu quận giao; vận động gần 65% dân số phường tham gia bảo hiểm y tế; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ… 

Cuối năm 2016, từng tập thể cấp ủy, CB, ĐV phường nghiêm túc kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016, gắn với kiểm điểm theo NQTW4 khóa XII. Trong đợt kiểm điểm này, Đảng bộ chưa phát hiện trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tuy nhiên, từng tập thể cấp ủy và CB, ĐV cũng đã thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm của mình và đề ra biện pháp khắc phục… Đồng chí Nguyễn Minh Song Bằng, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan, cho biết: Trong kiểm điểm, chi bộ phân tích chỉ ra những khuyết điểm, như: chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao; ĐV ít phát biểu xây dựng nghị quyết; một vài ĐV học tập nghị quyết chưa nghiêm, tác phong làm việc, sinh hoạt xuề xòa…

Trước tình hình đó, Ban chi ủy đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình nên nhiều hạn chế đã được khắc phục. Đồng chí Trần Phú Hữu, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường bộc bạch: “Trong đợt kiểm điểm vừa qua, tôi thẳng thắn nhìn nhận là đại biểu dân cử, nhưng đôi lúc giải quyết nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân chưa kịp thời. Khắc phục khuyết điểm này, tôi tăng cường xuống địa bàn và nắm bắt nguyện vọng của nhân dân. Từ đó, đã đề xuất các cơ quan chức năng xem xét giải quyết được nhiều kiến nghị của cử tri”. Chẳng hạn như đề nghị UBND phường giải quyết tình trạng trồng cây làm cản trở giao thông đường thủy ở khu vực Phú Luông; đề nghị kéo đường điện hạ thế dài 200m ở khu vực Thới Hòa B; đề nghị kéo nước sạch về khu vực Thới Hòa B... Còn đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh, công chức Văn phòng thống kê phường, nói: “Thực hiện NQTW4 khóa XII, tôi đã khắc phục được hạn chế đôi lúc đi làm trễ giờ, thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả cho người dân tốt hơn…”.

“Thời gian tới, Đảng ủy phường tập trung thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh CB, ĐV khắc phục khuyết điểm, không để dẫn đến tình trạng suy thoái, vi phạm. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết của Đảng bộ đề ra…”, đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, khẳng định. 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết