19/07/2011 - 08:39

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp các cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia

Sáng 18-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật đoàn đại biểu Ban Liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia. Sau khi giúp nhân dân Campuchia giải phóng toàn bộ đất nước năm 1979, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã cử hàng vạn cán bộ Việt Nam từ các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương sang làm chuyên gia giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi cảnh đói rét, bệnh tật, giúp đất nước này hồi sinh.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe và nói chuyện với các đại biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng vượt khó, cũng như những việc làm mang tình cảm quốc tế sâu sắc của các cựu chuyên gia Việt Nam đối với nước bạn Campuchia. Thành quả phát triển mọi mặt của đất nước Campuchia hôm nay có dấu ấn đóng góp của các cựu chuyên gia, sự hy sinh của bộ đội tình nguyện Việt Nam. Chính vì vậy, các cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia có quyền luôn tự hào về những đóng góp nghĩa vụ quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân hai nước hiện nay có nhiều bước phát triển. Hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục... phát triển toàn diện, đầu tư của Việt Nam sang Campuchia được đẩy mạnh. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là phải tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội... để nhân dân hai nước trao đổi hàng hóa ngày càng nhiều, người dân Campuchia sang Việt Nam du lịch, chữa bệnh, học hành ngày càng nhiều. Có như thế, mối quan hệ Việt Nam - Campuchia với gắn bó lâu dài, bền chặt. Công lao đóng góp của các cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia rất to lớn, các thế hệ hôm nay và mai sau phải tiếp tục đẩy mạnh tình cảm hữu nghị, hợp tác để mối quan hệ giữa hai nước ngày càng gắn bó, hiệu quả.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Liên lạc tiếp tục đề xuất với Đảng, Nhà nước về việc khen thưởng các cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia. Chủ tịch nước nhấn mạnh, các cựu chuyên gia là những tấm gương cho các thế hệ sau này mãi noi theo, trung thành với con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Các thế hệ cha ông đi trước đã đổ biết bao xương máu mới có được đất nước như ngày hôm nay, trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau là phải đoàn kết, chung sức bảo vệ và phát huy thành quả cách mạng Việt Nam, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa mãi trường tồn. Đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết